Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/dub.

Od zajtra zasadá Európsky parlament. Riešiť bude homosexuálov, Ukrajinu aj migrantov. Pozrite si prehľad

Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg.
PHOTO: redakcia/dub.

Banky v ťažkostiach: Parlament bude požiadaný, aby podporil ambicióznejší prístup

Vo svetle náročných rokovaní s členskými štátmi o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií bánk, parlamentní vyjednávači požiadajú plénum o formálne potvrdenie vyjednávacej pozície EP, ktorú v decembri schválil výbor pre hospodárske a menové veci. Rozprava k vyjednávacej pozícii EP prebehne v utorok, plénum bude hlasovať vo štvrtok.

Viac práv pre cestujúcich v leteckej doprave

Jednoduchší prístup ku kompenzáciám za dlhé meškanie a poškodenú alebo stratenú batožinu. Aj to je cieľom navrhovanej legislatívy, ktorej znenie sa Európsky parlament pokúsi doladiť v stredu. Novelizácia sa dotkne aj povinnosti dopravcov poskytovať cestujúcim informácie a asistenciu, ako aj pravidiel pri presmerovaniach a vyplácaní náhrad.

Podvody na finančných trhoch: Páchatelia by mohli čeliť najmenej štyrom rokov vo väzení

Páchatelia, ktorým podľa vnútroštátnych predpisov hrozí za obchodovanie s dôvernými informáciami alebo inú závažnú manipuláciu s trhom najvyšší možný trest, by mali byť odsúdení na odňatie slobody vo výške aspoň štyroch rokov. Vyplýva to z textu smernice, o ktorej bude v utorok hlasovať Európsky parlament. Nové pravidlá, na ktorých znení sa už poslanci dohodli s členskými štátmi, si kladú za cieľ obnovenie dôvery vo finančné trhy EÚ a posilnenie ochrany investorov.

Kríza na Ukrajine a vzťahy EÚ-Rusko vo svetle blížiacej sa olympiády v Soči

Poslanci budú v stredu so zástupcami Rady a Komisie diskutovať o politickej kríze na Ukrajine a samite EÚ-Rusko. V dňoch 28.-29. januára navštívila Kyjev dvanásťčlenná delegácia EP. Cieľom samitu, na ktorom sa 28. januára zúčastnili v Bruseli predsedovia Európskej rady a Komisie Herman Van Rompuy a José Manuel Barroso a ruský prezident Vladimír Putin, bolo prediskutovať kľúčové bezpečnostné, zahraničnopolitické a obchodné otázky, vrátane napätia v spoločnom susedstve a situácie v Sýrii a Iráne.

Sýria a Egypt: Poslanci vyzvú EÚ na aktívnejší prístup

Pretrvávajúce utrpenie civilistov v Sýrii, napriek zahájeniu mierových rokovaní v Ženeve, ako aj blížiace sa prezidentské voľby v Egypte a proces so zvrhnutým egyptským prezidentom Mursím, budú v stredu počas zahraničnopolitickej rozpravy v centre pozornosti poslancov. Očakáva sa, že Parlament v uznesení vyzve EÚ, aby zvýšila svoju angažovanosť.

Celoúnjijné on-line hudobné licencie

Poskytovatelia, ktorí budú mať záujem o ponúkanie online hudobných služieb na území viacerých členských štátov, prípadne v celej EÚ, by mali získať ľahší prístup k licenciám na využívanie hudobných diel. Vyplýva to z navrhovanej smernice, o ktorej bude Parlament hlasovať v utorok. Nové pravidlá, na ktorých sa poslanci vopred dohodli s Radou, by tiež mali zvýšiť ochranu autorských práv a zabezpečiť promptnejšie vyplácanie autorských honorárov.

Slávnostné zasadnutie s talianskym prezidentom Giorgiom Napolitanom

Giorgio Napolitano, prezident Talianskej republiky a bývalý predseda výboru EP pre ústavné veci, sa v utorok napoludnie prihovorí poslancom Európskeho parlamentu. Prezident Napolitano naposledy navštívil Európsky parlament vo februári 2007. Taliansko preberie v júli rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.

Lepšie pracovné podmienky pre sezónnych pracovníkov v EÚ

Viac..  Kandidátku PS v európskych voľbách posilní Veronika Cifrová Ostrihoňová a Ľubica Karvašová

Sezónni pracovníci z tretích krajín budú mať na základe navrhovanej legislatívy, o ktorej bude Parlament hlasovať v stredu, nárok na lepšie pracovné a životné podmienky, vrátane riadneho ubytovania. Nové pravidlá, na znení ktorých sa Parlament dohodol s Radou EÚ, si kladú za cieľ ukončiť zneužívanie sezónnych pracovníkov. Mali by tiež zabrániť tomu, aby sa z dočasného pobytu stal trvalý. Podľa odhadov Komisie prichádza do EÚ každoročne viac ako 100.000 sezónnych pracovníkov z tretích krajín.

Posilnenie nástrojov EÚ na ochranu obchodu

Návrhy na posilnenie nástrojov EÚ na ochranu obchodu pred dumpingovými alebo subvencovanými dovozmi budú predmetom hlasovania poslancov v stredu. Nové pravidlá by mali pomôcť malým a stredným podnikom zastaviť nekalú konkurenciu z tretích krajín a znížiť čas potrebný na antidumpingové vyšetrovanie, v dôsledku čoho by EÚ mohla reagovať rýchlejšie.

Poslanci budú požadovať 40% zníženie emisií CO2 a 30% podiel obnoviteľných zdrojov do roku 2030

Poslanci budú v stredu hlasovať o nelegislatívnom uznesení predloženom spoločne výbormi EP pre životné prostredie a energetiku, ktoré požaduje 40% zníženie emisií CO2, 30% podiel obnoviteľných zdrojov energie a 40% zvýšenie energetickej účinnosti do roku 2030. Tieto ciele by mali byť záväzné, uvádza sa v navrhovanom uznesení, ktoré je reakciou na menej ambiciózny návrh Komisie z 22. januára.

Zjednodušenie formalít pre európskych migrantov

Poslanci budú v utorok hlasovať o návrhoch, ktoré by mali občanom EÚ sťahujúcim sa do iného členského štátu ušetriť čas a peniaze. Nové pravidlá by mali zjednodušiť preukazovanie pravosti niektorých verejných listín, vrátane rodného a sobášneho listu. Štandardné viacjazyčné formuláre Únie by tiež ako alternatíva vnútroštátnych verejných listín odbúrali náklady na preklad.

Oceliarsky priemysel: Poslanci požadujú protikrízové opatrenia

Európsky oceliarsky priemysel potrebuje pomoc v podobe vnútroštátnych a celoúnijných opatrení, ktoré by mu pomohli prekonať krízu a pripraviť sa na zotavenie. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, o ktorom budú poslanci hlasovať v utorok. Kríza v ostatných rokoch znížila európsky podiel na svetovej produkcii ocele na polovicu a viedla k zániku 65.000 pracovných miest.

Základné práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálov v EÚ

Európska únia by mala vypracovať komplexný plán na ochranu základných práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálov (LGBTI), uvádza sa v uznesení, o ktorom budú poslanci hlasovať v utorok. Podľa minuloročného prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva sa 47% respondentov z LGBTI komunity v EÚ cítilo diskriminovaných alebo obťažovaných a 26% opýtaných bolo fyzicky napadnutých.

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices