beňová
Monika Flašíková Beňová, europoslankyňa. PHOTO: © European Union, 2014/redakcia.

M. Flašíková Beňová: Eurofondy môžu výraznejšie prispieť k rastu zamestnanosti

beňová
Monika Flašíková Beňová, europoslankyňa.
PHOTO: © European Union, 2014/redakcia.

Zvyšovanie konkurencieschopnosti a zamestnanosti sú témy, ktoré úzko súvisia s riešením hospodárskej krízy v Európskej únií (EÚ). Riešenia v tejto oblasti nie sú jednoduché a vyžadujú si komplexný prístup a správne cielené investície. Opatrenia týkajúce sa podpory zamestnanosti v EÚ boli jednou z hlavných tém zasadnutia skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (EP).

Na úrovni EÚ existuje viacero dostupných nástrojov, ktorými je možné problém zvyšujúcej sa nezamestnanosti riešiť. „Je našou povinnosťou ich všetky efektívne zmobilizovať. Týka sa to najmä prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ či Európskeho sociálneho fondu,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová, podľa ktorej nám v tomto smere výrazne pomohlo získanie výnimky na predĺženie čerpania nevyužitých prostriedkov z programového obdobia 2007 – 2013. „Pravidlo N+3 sa ukázalo ako veľmi dôležité. Výrazne sa ním zlepšil predpoklad dočerpania financií na účelné projekty v oblasti zamestnávania,“ zdôraznila.

Rozhodujúce podľa nej bude aj to, aby Slovensko mohlo začať v blízkom čase využívať aj peniaze vyčlenené na programové obdobie 2014 – 2020. „Dôležité v tejto súvislosti sú najmä snahy o zjednodušenie čerpania, spojené s jeho väčšou transparentnosťou,“ priblížila poslankyňa, ktorá je zároveň členkou Rady vlády SR pre Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020.

Viac..  EÚ pošle Moldavsku ďalších deväť miliónov eur na podporu ozbrojených síl

Za problematický považuje predovšetkým vývoj nezamestnanosti mladých ľudí, na ktorý upozorňuje Slovensko aj Európska komisia. „Netreba si zakrývať oči, situácia ohľadom miery nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku nie je ružová. S rovnakým problémom však v súčasnosti bojuje veľké množstvo krajín EÚ,“ poznamenala Monika Flašíková Beňová a doplnila, že sa u nás v tejto súvislosti uskutočnilo viacero projektov, ktoré motivujú firmy k zamestnávaniu absolventov a mladých ľudí. „Informovala som o nich aj na zasadnutí sociálnodemokratickej frakcie, s tým že pozitívne výsledky, ktoré sa od nich očakávajú si však vyžadujú čas,“ informovala poslankyňa.

Upozornila tiež na potrebu účelného využitia sociálnych investícií v oblasti zamestnávania. „Nie sú to len výdavky, ale predovšetkým dôležité investície, ktoré v budúcnosti prinesú reálne zlepšenie,“ uzavrela europoslankyňa.

O red

Odporúčame pozrieť

priroda

Členské krajiny EÚ prijali nariadenie o obnove prírody

Ministri životného prostredia Európskej únie v pondelok v Luxemburgu formálne prijali nariadenie o obnove prírody, …

Consent choices