Obrovské plytvanie vodou v EÚ! Keď to takto pôjde ďalej, voda bude nad zlato

voda
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Dopyt po vode v Európe neustále rastie. Už v súčasnosti žije takmer polovica obyvateľov Európskej únie (EÚ) v krajinách, kde dochádza k príliš vysokému čerpaniu sladkovodných zdrojov. V rámci prvej úspešnej európskej občianskej iniciatívy s názvom Right2Water sa doteraz podarilo vyzbierať viac ako 1,68 milióna podpisov od európskych občanov. Tí vyzývajú Európsku komisiu (EK), aby zabezpečila a garantovala prístup ku kvalitnej vode a hygienickým zariadeniam pre všetkých obyvateľov EÚ.

Občianska iniciatíva EÚ je nástrojom participatívnej demokracie, ktorý od apríla 2012 zavádza Lisabonská zmluva. „Right2Water je prvou úspešnou z týchto iniciatív. Jej dôležitosť odzrkadľuje aj to, že množstvo podpisov výrazne prekročilo ich požadovaný minimálny počet,“ priblížila poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Doplnila, že občania EÚ môžu týmto spôsobom iniciovať legislatívy návrh. „Výrazný záujem vyvolala aj u nás doma. Počet podpisov na Slovensku bol v porovnaní s požiadavkou zo strany EK, dva a pol násobne vyšší,“ poznamenala europoslankyňa.

Viac..  Dohoda o zákaze všetkých zostávajúcich zámerných použití toxickej ortuti v EÚ

Viac ako polovica európskych miest v súčasnosti nadmerne využíva svoje zásoby podzemných vôd. Značná časť týchto vodných zdrojov je navyše ohrozovaná znečistením.

Táto téma súvisí tiež s osvetou a snahou presadzovať právo na prístup ku kvalitnej vode aj v ostatných krajinách mimo Európskeho spoločenstva. „EÚ už v súčasnosti výrazne podporuje programy zamerané na zásobovanie vodou, sanitačné a hygienické opatrenia v rozvojových krajinách. Táto pomoc sa ukazuje ako prospešná a preto je potrebné v nej aj naďalej pokračovať,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices