Európska komisia nezastaví Slovensku financovanie Programu rozvoja vidieka

Európska komisia nepozastaví financovanie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Počas rokovaní v Bruseli sa na tom dohodli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR (MPRV SR), Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), Európskej komisie (EK) a Auditu Európskej komisie.

Implementácia Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 v minulých rokoch vyvolala na strane prijímateľov a Európskej komisie znepokojenie. Výhradami EK boli transparentnosť hodnotenia projektov a nerovnomerné čerpanie prostriedkov počas celého programovacieho obdobia. Z objemu Programu rozvoja vidieka 1,2 miliardy euro na roky 2014 – 2020 bolo totiž už za prvé dva roky programu, do konca marca 2016, alokovaných v rámci výziev až 85 % prostriedkov, čiže jedna miliarda eur. EK preto začala zvažovať pozastavenie financovania PRV a zastavenie kontrahovania projektov.

MPRV SR a PPA preto predstavili EK opatrenia na riešenie situácie k výhradám, ktoré komisia vzniesla počas rokovania pred Monitorovacím výborom PRV SR 2014 – 2020. „Naše návrhy transparentných procesov a prísne overovanie hospodárnosti vynakladania prostriedkami zástupcovia Európskej komisie privítali. Nedošlo tak a ani nedochádza k spochybneniu samotného Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,“ uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Práve plán transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov, ktorý predstavila PPA presvedčil EK o nepozastavení financovania prostriedkov a kontrahovania v rámci programu pre Slovensko.

Viac..  Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

PPA spustí dôkladné overovanie postupu verejného obstarávania na strane prijímateľov, kontroly oprávnenosti výdavkov a hospodárnosti ich vynakladania, pričom bude realizovať prísnu kontrolu žiadostí o platbu a preverovať opatrenia a výzvy. Kontroly tak čakajú stovky zazmluvnených projektov. Následne Európska komisia vykoná na jeseň 2016 audit na pôde PPA, ktorý overí aj realizáciu nasadených opatrení. Vzhľadom na vyťaženie súvisiace s nasadzovaním opatrení a kontrol, predpokladá PPA vydanie ďalších výziev PRV až v budúcom roku.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices