Výzvy a predsavzatia Únie na rok 2017, ale aj jej nedoriešené krízy

Rok po prvom prejave predsedu Komisie Junckera o stave Únie rast stále stagnuje, v otázke migrácie chýbajú skutočné riešenia. Teraz s objavili i ďalšie hrozby, ako terorizmus a rozhodnutie Británie vystúpiť z Európskej únie. V prejave, ktorý sa očakáva po letnej pauze, stanoví predseda Komisie jej priority na rok 2017. 

Jedna vec sa ani po Brexite meniť zrejme nebude: Británia má do rozpočtu EÚ na rok 2017 prispieť sumou 5 miliárd eur. Pôvodne mal byť rozpočet poslancom EP predstavený v máji, stalo sa to až 1.7. Rozpočet vo výške 134,9 miliárd eur sa zameria na hospodárstvo a riešenie migračnej krízy.

Niekoľko presnejších súm:  10,6 miliárd eur má ísť na výskum a vývoj v rámci programu Horizont 2020, 2 miliardy eur sa vyčlenili na Erasmus+, 5,2 miliardy eur na dofinancovanie vonkajších hraníc a riešenie migračnej krízy. Poslanci EP začínajú s rokovaniami o rozpočte na rok 2017 už na jeseň.

Jednou z hlavných tém na plenárnych zasadnutiach bude zákon o strelných zbraniach. Po viacnásobných teroristických útokoch v Paríži a v Bruseli sa pripravuje doplnenie zákonov o kontrole zbraní. Koncom minulého roka predstavila Komisia návrhy zmeny tejto legislatívy. Chce takto zabrániť, aby sa dva typy poloautomatických zbraní – deaktivované zbrane a kalašnikovy – dostali do nesprávnych rúk. Navrhované zmeny však vôbec neriešia možnosti čierneho trhu.

Ďalšou veľkou kauzou, ktorá postila Európu v roku 2016, a bude sa naďalej prejednávať,  bol emisný škandál Volkswagenu. Podvod postihol celkovo 11 miliónov áut, keď sa manipulovalo s výsledkami emisného testovania, aby sa autá javili ekologickejšími, než skutočne boli. Od septembra 2017 sa zavádzajú prísnejšie testovania emisií nových vozidiel. Parlament v rámci svojich možností zriadil Vyšetrovací výbor pre meranie emisií v automobilovom sektore s názvom EMIS. Jeho mandát sa chýli ku koncu, poslanci koncom roka prednesú svoju konečnú správu.

Viac..  Ivan Štefanec: Právo pýtať sa premiéra aj nepríjemné otázky majú všetci novinári

Po letnej pauze sa budú na plenárnych rokovaniach riešiť témy ako: nové nariadenie na zlepšenie označovania a kvality biovýrobkov (dohoda s členskými štátmi sa očakáva ešte do konca roka), dohoda o liberalizácii osobnej železničnej dopravy, dohoda o prehodnotení kvality zdravotníckych pomôcok (konečné hlasovanie o jej schválení  sa očakáva krátko pred Vianocami), snahy o ekologizáciu životného štýlu a koncom roka Výbor pre životné prostredie bude hlasovať o 4 správach o cyklickom hospodárstve: odpade, skládkach odpadu, balení odpadu a vozidlách po dobe životnosti.

Koniec roka prinesie do Parlamentu tiež sezónu ocenení. Na jeseň sa začnú verejné premietania filmov nominovaných na filmovú Cenu LUX, táto oslavuje európsku kinematografiu. V novembri sa na pléne dozvieme názov víťazného filmu Ceny LUX. Na decembrovom plenárnom zasadnutí  spoznáme laureáta Sacharovovej ceny za slobodu myslenia. Cena odmeňuje jednotlivcov alebo skupiny bojujúce za ľudské práva alebo proti útlaku.

O oma

Odporúčame pozrieť

D. Kuleba: Ukrajina je na dobrej ceste k začatiu rokovaní o vstupe do EÚ

Ukrajina je na dobrej ceste splniť svoje záväzky na začatie rokovaní o vstupe do Európskej …

Consent choices