brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Brexit: Komisia stanovila svoje zásady pre politický dialóg o Írsku a Severnom Írsku

V dokumente sa uvádza, že Veľkopiatková dohoda a všetky jej jednotlivé časti by sa po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie mali naďalej chrániť a posilňovať. Takisto by sa malo uznať zachovanie spoločnej oblasti cestovania, ktorá zjednodušuje interakciu ľudí v Írsku a v Spojenom kráľovstve.

Zásadné otázky, ktoré treba zaručiť sú: prepojené politické inštitúcie na ostrovoch Veľká Británia a Írsko vytvorené Veľkopiatkovou dohodou budú naďalej vykonávať svoju činnosť, spolupráca (predovšetkým spolupráca medzi severom a juhom, čiže Írskom a Severným Írskom) bude chránená vo všetkých relevantných sektoroch a v plnej miere sa zohľadní právo obyvateľov Severného Írska, ktoré nadobúdajú narodením, identifikovať sa ako občania Británie, Írska alebo oboch krajín. Jedinečná situácia Írska v rámci rokovaní o brexite si vyžaduje jedinečné riešenie.

V prvej fáze rokovaní o brexite chce EÚ dosiahnuť spoločnú dohodu so Spojeným kráľovstvom o dôsledkoch jeho vystúpenia pre Veľkopiatkovú dohodu a spoločnú oblasť cestovania. Hneď ako sa dosiahne dostatočný pokrok v otázke zásad stanovených v dokumente, diskusie sa budú môcť presunúť do druhej fázy rokovaní, ktorej cieľom je nájsť pružné a nápadité riešenia, aby sa predišlo pevnej hranici na ostrove Írsko. Tieto riešenia musia rešpektovať riadne fungovanie vnútorného trhu a colnej únie, ako aj integritu a účinnosť právneho poriadku EÚ. Keďže vystúpenie z EÚ bolo rozhodnutím Spojeného kráľovstva, je zodpovednosťou Spojeného kráľovstva, aby v tejto súvislosti navrhlo riešenia.

Michel Barnier, hlavný vyjednávač Európskej komisie, povedal: „Dokument o Írsku a Severnom Írsku je stručný a vyčerpávajúci text, ktorý bol pripravený v úzkej spolupráci s írskou vládou. Naším cieľom je minimalizovať vplyv rozhodnutia Spojeného kráľovstva opustiť EÚ na ostrov Írsko. Keďže vystúpenie z EÚ bolo rozhodnutím Spojeného kráľovstva, je na ňom, aby predložilo riešenia na prekonanie výzev, ktorým ostrov Írsko čelí.“

Dokument vychádza z usmernení Európskej rady, ktoré prijalo 27 hláv štátov alebo predsedov vlád 29. apríla 2017, a zo smerníc Rady na rokovania z 22. mája 2017. Oba texty uznávajú „jedinečné okolnosti na ostrove Írsko“ a potrebu nájsť „pružné a nápadité riešenia“, ktoré rešpektujú integritu právneho poriadku Únie. Uznesenie Európskeho parlamentu z apríla 2017 takisto uznáva jedinečné postavenie a osobitné podmienky írskeho ostrova.

Viac..  Podpredseda frakcie ľudovcov Muresan a vedúci delegácie Štefanec o pláne obnovy: Nepremárnite príležitosť

Súvislosti

Európska rada prijala 20. apríla 2017 súbor politických usmernení, v ktorých sa uvádza:

„Únia systematicky podporuje cieľ zakotvený v jednotlivých častiach Veľkopiatkovej dohody, ktorým je mier a zmierenie, a ďalšej podpore a ochrane výdobytkov, prínosov a záväzkov mierového procesu bude naďalej prikladať najvyšší význam. Vzhľadom na jedinečné okolnosti na ostrove Írsko budú potrebné pružné a nápadité riešenia, a to aj v snahe vyhnúť sa pevnej hranici, pričom bude treba rešpektovať integritu právneho poriadku Únie. Únia by v tomto kontexte mala tiež uznať existujúce dvojstranné dohody a dojednania medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom, ktoré sú zlučiteľné s právom EÚ.“

Vyjednávači EÚ a Spojeného kráľovstva sa 19. júna 2017 dohodli na začatí politického dialógu o Írsku a Severnom Írsku. Cieľom tohto dialógu je dosiahnuť politickú dohodu so Spojeným kráľovstvom, aby bola chránená Veľkopiatková dohoda a všetky jej časti, ktorú v zmysle medzinárodného práva Spojené kráľovstvo spolugarantuje, a aby sa zachovala aj spoločná oblasť cestovania, ktorá vznikla skôr, ako sa Írsko a Spojené kráľovstvo stali členmi EÚ.

Rokovania sa budú viesť výlučne v zmysle usmernení Európskej rady, v súlade so smernicami Rady na rokovania a s náležitým ohľadom na uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

brexit

Rozvod s EÚ nepriniesol očakávané: len deväť percent Britov považuje brexit za úspešný

Len deväť percent ľudí v Británii sa domnieva, že vystúpenie ich krajiny z Európskej únie …

Consent choices