Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Posilňovanie práv žien je pri tvorbe politík prakticky prehliadané

V otázkach rovnosti či dokonca posilňovania práv žien v spoločnosti sa v poslednom období vôbec neposúvame. Naopak, v mnohých oblastiach sa bohužiaľ akoby vraciame späť do minulosti.

Týka sa to priepastných rozdielov v mzdovom ohodnotení, čo následne negatívne ovplyvňuje výšku dôchodkov, či výrazne nerovnocenného zastúpenia žien v riadiacich pozíciách tak v súkromnej, ako aj vo verejnej sfére,“ uviedla europoslankyňa Monika Beňová. Európsky parlament deklaruje, že zásady rodovej rovnosti bude striktne uplatňovať vo svojej činnosti. Výsledkami týchto snáh sa budú poslanci zaoberať na úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia.

Hoci ženy predstavujú viac ako polovicu zamestnancov Európskeho parlamentu, na najvyššej politickej a administratívnej úrovni zďaleka nie sú zastúpené v primeranom množstve,“ priblížila poslankyňa. Platí pritom, že práve Európsky parlament by mal ísť v tejto oblasti príkladom.

Viac..  EK víta dohodu o nových pravidlách boja proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu

Otázky týkajúce sa rodovej rovnosti sú dlhodobo pri tvorbe politík, či už na európskej alebo národnej úrovni prakticky prehliadané.Zďaleka pritom nejde o formalitu. Posilňovanie rovnosti medzi mužmi a ženami predstavuje nepretržitý proces spojený so systematickým úsilím v mnohých oblastiach. Táto téma si zaslúži omnoho väčší priestor aj v súvislosti s nadchádzajúcimi eurovoľbami,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Obmedzenie práva veta by viedlo k prehlbovaniu sporov medzi členskými štátmi

Dôsledná pripravenosť Európskej únie a jej inštitúcií na ďalšie rozšírenie o aktuálne kandidátske krajiny je veľmi dôležitá. …

Consent choices