Skripek
Europoslanec Branislav Škripek. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci žiadajú Súdny dvor o stanovisko k Istanbulskému dohovoru

Dnes prijal EP uznesenie, v ktorom europoslanci žiadajú Súdny dvor o vypracovanie stanoviska ohľadne prístupu EÚ k Istanbulskému dohovoru. Branislav Škripek hlasoval proti tomuto uzneseniu.

13. júna 2017 bol v mene Európskej únie podpísaný Dohovor Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor – ID) a týka sa iba týchto oblastí:

  1. azylu a zákazu vyhostenia alebo vrátenia (zásada non-refoulement)
  2. justičnej spolupráce v trestných veciach.

Branislav Škripek vysvetľuje: „Rada (EÚ) v máji 2017 rozhodla o podpise ID v dvoch samostatných rozhodnutiach, ktoré sa týkali len azylu a justičnej spolupráce. V septembri EP vyzval na úplné pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru – bez výnimiek.  Dnešné prijaté uznesenie vyzýva Súdny dvor aby rozhodol, či takýto postup bol v súlade s platnými zmluvami. V súčasnosti sú Maďarsko, Litva, Bulharsko, Írsko, Slovensko, Lotyšsko, Česká republika a Spojené kráľovstvo naďalej proti ID. Slovensko dokonca hodlá podpis spod ID stiahnuť.“

Spomínané krajiny majú voči ID viacero výhrad  a to hlavne pre nejasné definovanie rodu, či vytvorenie monitorovacieho výboru GREVIO so značnými právomocami a kompetenciami, alebo venovanie nedostatočnej pozornosti  aj ďalším skupinám, ktoré sú ohrozené domácim násilím. ID považuje za hlavnú príčinu domáceho násilia rodovú nerovnosť. Odborníci pomáhajúci týraným ľuďom to však popierajú. Ide vždy o komplex rôznych problémov a príčin, kde je každý jeden prípad domáceho násilia individuálny a preto potrebuje rôznu intervenciu. Preto európske rámce, ktoré sa snažia vyriešiť tému domáceho násilia páchaného na ženách v praxi nebudú fungovať o to viac, ak majú takéto silné ideologické zafarbenie,“ argumentuje Branislav Škripek, ktorý sa preto viackrát v pléne EP voči  ID vyjadroval.

Viac..  Čínske automobilky vyzývajú na odvetné kroky proti clám EÚ

Branislav Škripek ďalej konštatoval: „Toto volebné obdobie europoslancov sa chýli ku koncu. Preto ide o posledný pokus zástancov genderovej ideológie v EP o to, aby Rada k prijatiu celého ID urýchlene pristúpila. Aj v takýchto prípadoch  je nesmierne dôležité, kto Slovensko v EP zastupuje. A aj to, či je v EP dostatočný počet hodnotovo orientovaných politikov aj z iných krajín.“ Aj preto Branislav Škripek ako predseda Európskeho kresťanského politického hnutia (ECPM) pracuje na tom, aby v novom EP bolo viac kresťanských politikov z rôznych krajín EÚ.

Rozhodnutie Súdneho dvora, o ktoré dnes EP požiadal,  sa bude týkať samozrejme aj Slovenska. Otázkou bude v akej miere, ak Slovensko dovtedy odstúpi od ratifikácie ID. „Nuž v tomto prípade si musíme počkať na konečné rozhodnutie súdu. Skutočne tento prípad je veľmi komplikovaný a nerád by som sa preto vyjadroval k tomu skôr, ako bude rozhodnutie súdu k dispozícii spolu s právnym výkladom,“ povedal na záver Branislav Škripek, ktorý dúfa, že rozhodnutie súdu môže zastaviť ďalšiu ratifikáciu ID za EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices