emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

M. Beňová: Snahy o znižovanie emisií nesmú poškodzovať európsky priemysel

Pandémia vírusu COVID-19 spôsobila priemyselnej výrobe v európskych krajinách šok. Dôsledkom poklesu ekonomickej produkcie je tak bohužiaľ aj prepúšťanie a postupný nárast nezamestnanosti.

Obzvlášť zraniteľné sú predovšetkým malé a stredné podniky, ktoré sú zároveň jadrom našej ekonomiky. Problémom je často aj ich technologické zaostávanie. Pri príprave akýchkoľvek podporných mechanizmov preto musia byť ich záujmy prioritne zohľadňované,“ uviedla europoslankyňa Monika Beňová. Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo aj návrhom novej priemyselnej stratégie pre Európu.

Opätovné naštartovanie európskeho priemyslu si vyžaduje veľké verejné investície. Akékoľvek blokovanie spoločného rozpočtu a pandemickej pomoci zo strany našich susedov, Maďarska a Poľska, je preto v súčasnej situácii nanajvýš nezodpovedné a nesolidárne,“ pripomenula poslankyňa.

Nová priemyselná stratégia by sa mala zameriavať aj na to, aby prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a s ním súvisiace ciele ešte viac nepoškodzovali európsky priemysel. „Nepovažujem za rozumné, aby bola priemyselná výroba v čase koronakrízy zaťažovaná ďalšími pravidlami, ktoré si budú vyžadovať veľké náklady. Akákoľvek snahy o transformáciu nie sú možné bez dostatočnej finančnej podpory, tak zo strany Únie, ako aj členských štátov,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Opraviť to, čo sa dá

O mam

Odporúčame pozrieť

kamion

Krajiny EÚ schválili nariadenie na zníženie emisií CO2 z ťažkých vozidiel

Krajiny Európskej únie v pondelok definitívne schválili nariadenie o znížení emisií oxidu uhličitého z motorov …

Consent choices