nicholsonova
Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa /RE/. PHOTO: European Union 2021.

Lucia Ďuriš Nicholsonová hodnotí rok 2021. Čo bolo v Európskom parlamente kľúčové?

Keďže rok 2021 bol opäť poznačený pandémiou Covid-19, za dôležitý moment pokladám Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktorý je stredobodom ozdravného plánu EÚ a ktorý vstúpil do platnosti vo februári tohto roku. Mechanizmus predstavuje možnosť pre členské štáty získať prostriedky na nápravu sociálnych a hospodárskych škôd, ktoré napáchala pandémia. Kľúčové bude však to, ako budú dostupné finančné prostriedky použité. Splácať ich budeme dlho a všetci, preto ich nesmieme “prejesť”, ale investovať do budúcnosti, aby sa nám niekoľkonásobne vrátili. Slovensko potrebuje rozumné a odolné reformy ako soľ, preto budem pozorne sledovať počínanie si slovenskej vlády v tomto smere. V rukách máme 6 miliardový balíček, tu už niet priestoru na omyly.

Okrem toho za obrovský míľnik považujem aj to, že od januára tohto roku vstúpil do platnosti mechanizmus podmienenosti rozpočtu právnym štátom, ktorý umožňuje Komisii zastaviť financovanie vlád, ktoré nerešpektujú základné hodnoty EÚ, ako je právny štát, a tým zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ. Peňažná motivácia nie je najideálnejšie riešenie, no v uplynulom roku sa jasne ukázalo, že peniaze sú to jediné, na čo ešte také vlády, ako je poľská či maďarská, počúvajú. Prečo by EÚ mala financovať vlády, ktoré si zo základných hodnôt robia dobrý deň? Na druhej strane je však poľutovaniahodné, že Komisia sa doteraz zdráhala mechanizmus uplatniť. Aj preto bude musieť na podnet Parlamentu svoju nečinnosť vysvetľovať Súdnemu dvoru EÚ.

Dôležitá legislatíva a výzvy

FIT for 55: Silná preferencia EÚ v posledných rokoch v oblasti politiky zmeny klímy vyústila predložením legislatívneho balíčku 14 právnych predpisov v oblasti klímy zo strany EK, ktoré transformujú spoločný záväzok EÚ zníženia emisií oxidu uhličitého do roku 2030 o 55% do konkrétnej reality jednotlivých sektorov výroby energie, priemyslu, ale aj domácnosti prostredníctvom zahrnutia oblasti vykurovania a dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami . Všetky návrhy sú predložené s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Materiálne dôsledky týchto právnych predpisov môžu byť signifikantné. Od roku 2035 mal byť praktický vylúčený predaj nových áut na benzinový alebo dieselový pohon, významné priemyselné odvetvia budú musieť zmeniť svoje storočné výrobné procesy a bude sa musieť vyrobiť obrovské množstvo čistej energie. Najväčšie obavy sú v súvislosti so zahrnutím vykurovania budov a cestnej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami , pretože to má potenciál priamo zvýšenie cien a prehlbovanie energetickej chudoby na Slovensku (už dnes sme na prvých priečkach z pohľadu výdavkov domácnosti na energie. Aj keď sa Komisia snaží toto riziko eliminovať novým kompenzačným nástrojom v podobe vytvorenia Sociálneho klimatického fondu o veľkosti vyše 70 mld. EUR (spolu s národným spolufinancovaním vo výške 50% pôjde o cca 140 mld. eur), otázkou ostáva, či je toto najvhodnejšie riešenie ako zabezpečiť znižovanie emisií pre tieto sektory bez toho, aby sme vytvárali dodatočný tlak na najchudobnejšie domácnosti.

Viac..  M. Lexmann: Ostro odsudzujem vojenský útok Azerbajdžanu na Náhorný Karabach

CMD4 a koordinácia vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia: V rámci mojej agendy zamestnanosti a sociálnych vecí bol veľmi úspešný najmä záver tohto roka. Len pred pár dňami sme ukončili štvrtú revíziu smernice o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (CMD), pri ktorej som viedla rokovania z pozície šéfky výboru. Parlament dlhodobo požadoval, aby sa do pôsobnosti smernice zahrnuli aj reprotoxické látky a aby sa zabezpečila čo najväčšia ochrana pracovníkov, najmä v zdravotníctve, pri práci s nebezpečnými liekmi a teraz sa nám to podarilo uskutočniť. Vďaka revidovaným právnym predpisom sa každoročne zabráni tisícom prípadov negatívnych účinkov na zdravie a úmrtí. Je to obrovský úspech, predovšetkým pre ľudí v teréne, ktorých zdravie sa snažíme chrániť. Podobne sme nedávno dosiahli dohodu o modernizovaných pravidlách koordinácie vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia. Týmto právnym aktom sa zabezpečí spravodlivý prístup k sociálnemu zabezpečeniu pre mobilných pracovníkov v EÚ, ktorí sa presťahovali do inej krajiny EÚ. Zároveň budú aktualizované pravidlá pre dávky v nezamestnanosti pre cezhraničných pracovníkov a zabezpečená lepšia spolupráca medzi členskými štátmi s cieľom umožniť prístup k dávkam a odstrániť podvody alebo chyby. Nové pravidlá teda prispejú k uľahčeniu pracovnej mobility v rámci EÚ a zároveň zvýšia ochranu sociálnych práv pracovníkov v cezhraničných situáciách.

O red

Odporúčame pozrieť

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Medvede. LGBT. Migranti. Koho by zaujímali matky, ktoré bojujú s rakovinou, že?

Na netransparentný proces udeľovania liekov na výnimku upozorňujem už dlho. V neprehľadnom systéme rozhodujú poisťovne …

Consent choices