benova
Monika Beňová, europoslankyňa /SMER-SD, SD/. PHOTO: redakcia/red.

M. Beňová: Odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov si vyžaduje konkrétne opatrenia

Plénum Európskeho parlamentu sa na dnešnom zasadnutí zaoberalo aj správou k návrhu smernice, ktorá má posilniť uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú vykonávanú prácu.

Pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a to, že pravidlo rovnakej pláce za tú istú prácu stále zďaleka univerzálne neplatí v pracovno-právnych vzťahoch, považujem za veľký problém,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Je dôležité prestať aj so stereotypným nálepkovaním a rozdeľovaním povolaní na mužské a ženské.

Navyše sa ukazuje, že rozdiely v odmeňovaní sa v uplynulých rokoch, napríklad aj počas pandémie, ešte viac prehĺbili,“ pripomenula europoslankyňa. Preto je nevyhnutné prijímať konkrétne, efektívne opatrenia na postupné zvrátenie tohto stavu.

Zlepšiť sa musia podmienky pre zaistenie rovnováhy medzi rodinným a pracovným životom žien, to znamená aj skvalitnenie a zlepšenie dostupnosti siete predškolských zariadení a výraznejšiu podporu pre matky vracajúce sa naspäť do práce. „Posilniť sa musí vymožiteľnosť výživného a dostupnosť nájomného bývania. Takéto sľuby sme na Slovensku nakoniec počúvali aj od vládnych politikov, no vďaka ich neschopnosti sa za uplynulé tri roky nezlepšilo vôbec nič,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Štáty EÚ sa zhodi na pozícii k ratifikácii Dohovoru o násilí a obťažovaní

O mam

Odporúčame pozrieť

Štáty EÚ sa zhodi na pozícii k ratifikácii Dohovoru o násilí a obťažovaní

Členské krajiny EÚ (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli prijali svoju pozíciu k návrhu rozhodnutia, …

Consent choices