podnikatelia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EIF sprostredkuje 280 miliónov eur českým a slovenským malým a stredným podnikom

Európsky investičný fond (EIF) podpísal dve záruky s Komeční bankou, ktoré umožnia českému veriteľovi poskytnúť mikropodnikom a malým a stredným podnikom nové financovanie vo výške až 280 miliónov EUR. Operácia uľahčí poskytovanie úverov za výhodných podmienok na podporu investícií do inovácií a digitalizácie, udržateľnosti, sociálneho podnikania, zručností a vzdelávania, ako aj do sektora kultúry a kreatívneho umenia, čím sa podporí podnikateľský sektor v krajine.

EIF, ktorý je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky (skupina EIB), poskytuje Komerční banke portfóliovú záruku vďaka podpore programu InvestEU, ktorého cieľom je zmobilizovať v období rokov 2021 – 2027 viac ako 372 miliárd EUR vo forme dodatočných investícií pre politické priority EÚ. Očakáva sa, že túto operáciu využije približne 6 500 spoločností v Česku a na Slovensku.

„InvestEU zohráva kľúčovú úlohu pri podpore mikropodnikov a malých a stredných podnikov v celej Európe,“ uviedol európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni„Prístup k financovaniu je pre malé podniky a podniky so strednou kapitalizáciou životne dôležitý na to, aby mohli významne ovplyvniť oblasti, ako je digitalizácia, udržateľnosť, vzdelávanie a kultúrny sektor. Som veľmi rád, že vďaka týmto dvom dohodám dostane 6 500 podnikov v Česku a na Slovensku potrebnú podporu, ktorá podporí konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest a urýchli pokrok smerom k inovatívnejšiemu, udržateľnejšiemu, zelenšiemu a odolnejšiemu hospodárstvu.“

„Podporovanie výhodného prístupu k financovaniu je pre nás kľúčovou prioritou, keďže sadzby rastú, podmienky týkajúce sa likvidity sa sprísňujú a globálne hospodárske prostredie sa oslabuje,“ uviedla výkonná riaditeľka EIF Marjut FalkstedtováTáto operácia je skvelým príkladom toho, ako môže EIF v tomto náročnom období využiť zdroje EÚ na pomoc malým podnikom a mikropodnikom, ktoré sú základom európskeho a českého hospodárstva.“

Dnes podpísaná dohoda nadväzuje na sériu úspešných partnerstiev medzi EIF a Komerční bankou – poprednou komerčnou bankou v Českej republike – zameraných na oblasti ako udržateľnosť a inovácie, zamestnanosť a kultúrny a kreatívny sektor. Takisto umožní Komerční banke rozšíriť ponuku dlhového financovania pre mikropodniky a spustiť nový produkt zameraný na sociálne podniky. „Záruky EIF nám umožňujú poskytnúť našim klientom z radov podnikov ďalšie výhody. Bezproblémový a digitálny proces používania tejto zábezpeky je v súlade s naším cieľom zjednodušiť postupy poskytovania úverov,“ dodal David Formánek, člen predstavenstva Komerční banky.

Viac..  Pravidlá európskej digitálnej identity nadobudli účinnosť

Všeobecné informácie

EIB je inštitúcia Európskej únie zameraná na dlhodobé financovanie, ktorú vlastnia jej členské štáty. Financujeme zdravé investície prispievajúce k dosahovaniu politických cieľov EÚ vrátane sociálnej a územnej súdržnosti a spravodlivého prechodu ku klimatickej neutralite. Podporujeme projekty v oblasti infraštruktúry, inovácií, klímy a životného prostredia a malé a stredné podniky. EIB podpísala v roku 2022 nové financovanie pre projekty v Česku vo výške 1,85 miliardy EUR.

EIF je súčasťou skupiny EIB. Podporuje európske MSP zlepšovaním ich prístupu k financovaniu prostredníctvom širokej škály vybraných finančných sprostredkovateľov, ako sú banky, záručné a lízingové spoločnosti, poskytovatelia mikroúverov a fondy súkromného kapitálu. EIF navrhuje a ponúka nástroje kapitálového a dlhového financovania na podporu cieľov EÚ v oblasti podnikania, rastu, inovácií, výskumu a vývoja, zelenej a digitálnej transformácie a zamestnanosti.

Program InvestEU sa snaží posilňovať hospodársku odolnosť a podporovať inovácie a tvorbu pracovných miest v Európe. Cieľom iniciatívy je podporiť v období rokov 2021 až 2027 investície v objeme viac ako 372 miliárd EUR s využitím rozpočtovej záruky EÚ. Podporené projekty sú v súlade s politickými prioritami EÚ vrátane konkurencieschopnosti a Európskej zelenej dohody. Skupina Európskej investičnej banky vrátane Európskeho investičného fondu je hlavným implementujúcim partnerom programu InvestEU.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Slovenským podnikateľom a farmárom dokážeme pomôcť z prostriedkov EÚ

Ivan Štefanec, prezident organizácie SME Europe, ktorá sa venuje podpore malých a stredných podnikateľov v …

Consent choices