POLITIKA

Únia pridala Rusko na zoznam daňových rajov

peniaze

Európska únia (EÚ) zaradila Rusko na svoj zoznam „nespolupracujúcich jurisdikcií v oblasti daní“. Rada Európskej únie to oznámila v utorkovom vyhlásení, informuje spravodajský portál CNN. Rusko na zoznam pridali v súvislosti s novou legislatívou, ktorú Kremeľ prijal v roku 2022 a je „v rozpore s kritériami dobrej daňovej správy“ uvedenými …

Viac ... »

EÚ je o krok bližšie k dohode o roamingu za domáce ceny s Ukrajinou

mobil, internet, telefonovanie

Ukrajina je o krok bližšie k priestoru bezplatného roamingu EÚ, keďže Komisia navrhla zahrnúť roaming do Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou. Po zavedení opatrenia už ukrajinskí návštevníci nebudú platiť žiadne príplatky pri používaní svojich mobilných telefónov, keď sa pohybujú v EÚ. Cestovatelia z Únie zas budú mať rovnakú …

Viac ... »

Účasť na voľbách musí byť pre Európanov z inej členskej krajiny jednoduchšia

eurovolby

Europoslanci v utorok podporili návrhy na zlepšenie situácie občanov EÚ, ktorí žijú v inom členskom štáte a chcú voliť alebo kandidovať v európskych a miestnych voľbách. Parlament prijal dva úzko zosúladené návrhy týkajúce sa volebných práv občanov EÚ s bydliskom v inom členskom štáte v súvislosti s európskymi a komunálnymi …

Viac ... »

Fit for 55: nulové emisie CO2 pre nové osobné automobily a dodávky v roku 2035

emisie

Europarlament v rámci klimatického balíka „Fit for 55″ odsúhlasil nové ciele znižovania emisií CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Plénum pomerom hlasov 340 (za): 279 (proti): 21 (zdržalo sa hlasovania) odobrilo dohodu vyjednávačov Európskeho parlamentu a Rady o revidovaných emisných normách CO2 pre nové automobily a dodávky. Uvedené normy …

Viac ... »

REPowerEU: zahrnutie energetických opatrení do národných plánov obnovy

Europoslanci schválili zahrnutie opatrení REPowerEU do národných plánov na posilnenie nezávislosti od ruských fosílnych palív, urýchlenie zelenej transformácie a boj proti energetickej chudobe. Plénum 535 hlasmi za, 63 proti a 53 sa zdržalo hlasovania schválilo dohodu, ktorú Parlament dosiahol v decembri minulého roka s Radou. Z nej vyplýva, že členské štáty, …

Viac ... »

Komisia stanovila pravidlá pre obnoviteľný vodík

Komisia prijala dva delegované akty (v rámci smernice o obnoviteľných zdrojoch energie), v ktorých navrhla podrobné pravidlá, ako EÚ bude vymedzovať, čo považuje za obnoviteľný vodík. Tieto akty sú súčasťou rozsiahleho regulačného rámca EÚ v oblasti vodíka. Zahŕňa investície do energetickej infraštruktúry a pravidlá štátnej pomoci, ako aj legislatívne cieľové …

Viac ... »

M. Beňová: Náklady na odpájanie sa od ruských energií nesmú znášať domácnosti a priemysel

Opatrenia v rámci REPowerEU majú prispieť k posilňovaniu energetickej bezpečnosti v Európskej únii. Ich zavádzanie má byť prepojené aj na implementáciu národných plánov obnovy a odolnosti v jednotlivých členských štátoch. „Pokiaľ budú krajiny chcieť získať viac finančných prostriedkov, budú musieť pri realizácii investícií z plánov obnovy dávať väčší dôraz na energetické úspory, …

Viac ... »

Eurofondy podporili MSP, zamestnanosť miliónov ľudí a výrobu čistej energie

vlajky EÚ

V rokoch 2014 – 2020 sa z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) investovalo spolu 731 miliárd EUR. Z toho 535 miliárd EUR pochádzalo z fondov EÚ a bolo určených na podporu trvalej sociálno-ekonomickej konvergencie, územnej súdržnosti, sociálnej Európy a plynulej zelenej a digitálnej transformácie. Vyplýva to zo súhrnnej správy o implementácii EŠIF za rok 2022, …

Viac ... »

Európska únia a India posilnili strategické partnerstvo

EU vlajky

Európska únia a India v pondelok posilnili svoje vzťahy ako strategickí partneri vytvorením novej Rady pre obchod a technológie. Referuje o tom oficiálny web Európskej komisie. Spomenutá Rada má prehĺbiť strategickú angažovanosť v oblasti obchodu a technológií medzi oboma partnermi. Obe strany sa dohodli, že budú pracovať na kritických oblastiach, …

Viac ... »

Nie štátne dotácie, ale jednotný trh je zdrojom našej konkurencieschopnosti, tvrdí rezort hospodárstva

Európska únia (EÚ) musí nevyhnutne podporiť svoju konkurencieschopnosť. Zhodli sa na tom účastníci neformálnej Rady Európskej únie pre konkurencieschopnosť (COMPET) konanej v Štokholme. Krátkodobé opatrenia ako napríklad finančné nástroje sú nevyhnutné na vyrovnanie konkurenčnej nevýhody firiem EÚ voči konkurencii. Dlhodobé opatrenia ako zlepšovanie fungovania vnútorného trhu zase potrebuje na posilnenie …

Viac ... »

Rusko útočí na európsky spôsob života, povedal Zelenskyj v europarlamente

Rusko útočí na európsky spôsob života. V Európskom parlamente (EP) to dnes počas svojho príhovoru povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje na svojej webstránke televízia CNN. Ukrajinského lídra privítala predsedníčka EP Roberta Metsola, ktorá ho pred príhovorom ubezpečila, že Európa stojí za Ukrajinou a „sloboda zvíťazí“. „Ukrajina je Európa a …

Viac ... »

Vláda SR schválila postup pre koordinované využívanie eurofondov a zdrojov plánu obnovy

Zabezpečiť systém implementácie synergických a komplementárnych účinkov medzi fondmi Európskej únie, Plánom obnovy a odolnosti a ostatnými nástrojmi podpory EÚ majú základné rámce a postupy. Materiál so zameraním na koordináciu a zosúladenie postupov pri využívaní európskych prostriedkov v novom programovom období 2021 – 2027 na základe Partnerskej dohody SR a …

Viac ... »

Nástroj obnovy: EK predbežne kladne posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 709 miliónov

Slovensko

Európska komisia prijala kladné predbežné posúdenie žiadosti Slovenska o platbu vo výške 709 miliónov eur vo forme grantov (bez predbežného financovania) v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je kľúčovým prvkom nástroja NextGenerationEU. Slovensko 25. októbra 2022 predložilo Komisii žiadosť o platbu na základe dosiahnutia 14 míľnikov a …

Viac ... »

Komisia predstavila ciele v oblasti odolnosti voči katastrofám

povoden

Európska komisia v stredu prijala odporúčanie a súvisiace oznámenie na stanovenie spoločných cieľov na zvýšenie odolnosti voči katastrofám v oblasti civilnej ochrany. Opatrenia, ktoré zahŕňajú, pomôžu európskym krajinám lepšie sa pripraviť na prírodné hrozby, ako zemetrasenia, záplavy či lesné požiare. Komisia o tom informuje na svojej webstránke. Vzhľadom na rýchlo …

Viac ... »

M. Hojsík: Envirorezort pri zatepľovaní rodinných domov zlyháva, Slovensko riskuje financie z Plánu obnovy

Europoslanec Martin Hojsík vyzval premiéra, aby urgentne riešil problém s výzvou Obnov dom v gescii ministra Jána Budaja. Ministerstvo životného prostredia nezvláda realizovať výzvu z plánu obnovy na zateplenie a zníženie energetickej náročnosti rodinných domov. Prvých 4000 zmlúv malo byť podpísaných do konca roka 2022. Dnes ich je podpísaných zrejme …

Viac ... »

A. Stančík v Bruseli: Voľný pohyb ako základný pilier Schengenu musíme chrániť

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Andrej Stančík sa v pondelok, 6. februára 2023 v Bruseli, zúčastnil na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti. „Veľmi oceňujem krok Rakúska nepredlžovať oddnes kontroly na našej spoločnej hranici. Voľný pohyb je základným pilierom Schengenského priestoru, ktorý si musíme chrániť. Z tohto dôvodu kladieme …

Viac ... »

Europoslanci hlasovali za prísnejšie pravidlá politickej reklamy

europsky parlament

Plénum podporilo mnohé zmeny v navrhovaných pravidlách politickej reklamy, aby sa voľby a referendá stali transparentnejšími a odolnejšími voči zasahovaniu. Parlament vyjadril veľkú podporu rokovacej pozícii, ktorú navrhol Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 433 hlasmi za, pričom 61 hlasovalo proti a 110 sa zdržalo hlasovania. Odobrenie plénom umožňuje …

Viac ... »

Fond Európskej rady pre inovácie schválil 42 nových investícií do technologických start-upov

Fond Európskej rady pre inovácie (EIC) od novembra prijal 42 nových rozhodnutí o investíciách do technologických spoločností v celkovej sume 331 miliónov eur. Trinásť spoločností už podpísalo dohody o týchto investíciách. Ide o priekopnícke start-upy, ktoré by mali priniesť prelomové inovácie pre občanov a firmy. Informovala o tom v pondelok …

Viac ... »

Čísla nás varujú: Na internete musíme chrániť deti oveľa viac, hovorí Lexmann

lexmann

Sexuálny či nenávistný obsah, násilie a šikana. To sú slovenskými deťmi najčastejšie menované negatíva, s ktorými sa stretli na internete. „Potrebujeme posilniť a zefektívniť ochranu detí a mladých na internete; rovnako ich však viesť k nadobúdaniu zručností, aby sa vedeli zorientovať, kriticky myslieť a vedome robiť dobré rozhodnutia,“ upozorňuje v súvislosti so …

Viac ... »

Vladimír Bilčík bol vymenovaný za tieňového spravodajcu pre európsky zákon o slobode médií

bilcik

Európski ľudovci, najsilnejšia frakcia v Európskom parlamente, vybrala europoslanca Vladimíra Bilčíka (EPP/Modrá koalícia) za tieňového spravodajcu kľúčovej európskej legislatívy – európskeho zákona o slobode médií. Bilčík bol poverený spomedzi 39 europoslancov a europoslankýň Európskej ľudovej strany, ktorí pôsobia vo Výbore EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci –  LIBE. …

Viac ... »
Consent choices