EK: kľúčové kroky na riadenie klimatických rizík, aby chránila ľudí a prosperitu

komisia

Európska komisia uverejnila oznámenie o riadení klimatických rizík v Európe. Stanovuje sa v ňom, ako môžu EÚ a jej členské štáty lepšie predvídať, pochopiť a zvládať rastúce klimatické riziká. Uvádza sa v ňom aj to, ako môžu EÚ a jej členské štáty pripravovať a vykonávať politiky, ktoré zachraňujú životy, znižujú náklady a …

Viac ... »

Komisia bilancuje hlavné úspechy v oblasti migrácie a azylu

azyl, migranti

Komisia prijala oznámenie, v ktorom hodnotí výsledky dosiahnuté v oblasti migrácie a azylu za posledné štyri roky. Komisia von der Leyenovej sa už na začiatku mandátu zaviazala, že v oblasti migrácie začne nanovo a pripraví udržateľný rámec EÚ, ktorý umožní riadiť migráciu účinne a humánne. Komisia napreduje v uplatňovaní dvojakého prístupu: zavádza …

Viac ... »

Komisia navrhuje začať prístupové rokovania EÚ s Bosnou a Hercegovinou

Európska komisia odporučila začať prístupové rokovania EÚ s Bosnou a Hercegovinou a prerokovala nadchádzajúcu ústnu správu Rade o pokroku, ktorý Ukrajina a Moldavská republika dosiahli pri riešení zostávajúcich krokov uvedených v správe Komisie o rozšírení z 8. novembra. Komisia takisto dokončila návrhy rokovacích rámcov pre Ukrajinu a Moldavsko, ktoré predloží Rade. …

Viac ... »

Marcový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov. Kľúčové rozhodnutia …

Viac ... »

EK odporúča opatrenia na boj proti falšovaniu a lepšiu ochranu práv duševného vlastníctva

falsovanie

Komisia prijala odporúčanie na boj proti falšovaniu offline aj online a na posilnenie presadzovania práv duševného vlastníctva. Cieľom odporúčania, známeho aj ako súbor nástrojov EÚ na boj proti falšovaniu, je podporovať spoluprácu medzi držiteľmi práv, poskytovateľmi služieb a orgánmi presadzovania práva a zároveň podporovať najlepšie postupy a využívanie moderných nástrojov a …

Viac ... »

Európska komisia upozorňuje na riziko hladomoru v Pásme Gazy

V pondelok zverejnené výsledky aktualizovaného hodnotenia integrovanej klasifikácie fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) naznačujú najhorší možný vývoj pre Pásmo Gazy. Uviedla to v utorok Európska komisia (EK) s odkazom na spoločné vyhlásenie šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella a eurokomisára pre krízový manažment Janeza Lenarčiča, informuje spravodajca TASR. Po piatich mesiacoch krízy …

Viac ... »

Zavedenie eura v Bulharsku môže byť posunuté

Bulharsko

Snaha bulharskej vlády o prijatie eura je na dobrej ceste, ale jeho zavedenie môže byť posunuté o niekoľko mesiacov. Uviedol to v utorok minister financií Assen Vassilev, podľa ktorého sa vláda bude snažiť splniť kritériá na prijatie spoločnej meny v budúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg. …

Viac ... »

Komisia navrhuje cielené preskúmanie spoločnej poľnohospodárskej politiky

polnohospodarstvo

Európska komisia v súlade so svojím záväzkom znížiť administratívnu záťaž pre poľnohospodárov v EÚ navrhla preskúmať určité ustanovenia spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) s cieľom dosiahnuť zjednodušenia a zároveň zachovať silnú, udržateľnú a konkurencieschopnú politiku EÚ v oblasti poľnohospodárstva a potravín. Cieľom týchto návrhov týkajúcich sa kondicionality a strategických plánov SPP je …

Viac ... »

Komisia vyčlenila 500 miliónov eur na zvýšenie výroby munície

zbrane

Komisia vyčlenila 500 miliónov EUR plánovaných v rámci zákona na podporu výroby munície (ASAP). To umožní európskemu obrannému priemyslu zvýšiť do konca roka 2025 svoju kapacitu na výrobu munície na 2 milióny projektilov ročne. Komisia spustila aj pracovný program pre nástroj na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania (EDIRPA) a štvrtý …

Viac ... »

Do eurovolieb ide 308 kandidátov cez 23 strán a jednu koalíciu, žreb určil ich čísla

volby

O mandáty v Európskom parlamente sa môže na Slovensku uchádzať 23 politických strán a jedna koalícia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán preskúmala na svojom zasadnutí 18. marca 2024 predložené kandidátne listiny pre voľby do EP a zaregistrovala 24 kandidátnych listín. Podaných bolo v zákonnom termíne spolu 25 kandidátnych …

Viac ... »

Zapojte sa do hlasovania o ocenenie Natura 2000, súťaží aj Slovensko

Európska komisia  oznámila 27 finalistov prestížnej ceny Natura 2000. Do súťaže 2024 prišlo 96 prihlášok z 25 členských štátov EÚ a je tak jednou z najúspešnejších edícií. Medzi finalistami sú iniciatívy v lokalitách Natura 2000 z Belgicka, Estónska, Francúzska, Írska, Litvy, Lotyšska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Švédska, Talianska …

Viac ... »

I. Štefanec: Minister Takáč má farmárov počúvať, nie na nich podávať trestné oznámenia

Farmárske združenia pokračujú vo svojich protestoch pred ministerstvom pôdohospodárstva aj dnes. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (SMER-SSD) plánuje podať na jedného z organizátorov trestné oznámenie. Protestujúcich farmárov podporil  europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH), podľa ktorého neboli zďaleka naplnené požiadavky malých farmárov …

Viac ... »

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Europska unia

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej neochvejne podporovala Ukrajinu tým, že poskytovala základnú finančnú, humanitárnu a vojenskú pomoc, naďalej prijímala milióny ľudí utekajúcich pred vojnou a prijala historické rozhodnutie začať prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom. V správe sa takisto uvádzajú kľúčové kroky …

Viac ... »

Europoslanci predĺžili podporu Moldavsku a pracujú na opatreniach pre Ukrajinu

Europoslanci v stredu schválili obnovenie opatrení na liberalizáciu obchodu pre Moldavsko a upravili návrh o Ukrajine, aby sa posilnili záruky pre poľnohospodárov v EÚ. Parlament hlasoval 347 hlasmi za, 117 bolo proti a 99 sa hlasovania zdržalo za zmenu a doplnenie návrhu Komisie na pozastavenie dovozných ciel a kvót na ukrajinský poľnohospodársky …

Viac ... »

Predbežná dohoda o lepšom cezhraničnom presadzovaní pravidiel bezpečnosti cestnej premávky

auto, cesta

Komisia víta politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou o uľahčení cezhraničného presadzovania pravidiel cestnej premávky. Súčasné pravidlá EÚ týkajúce sa cezhraničného presadzovania pravidiel pomohli zvýšiť dodržiavanie pravidiel bezpečnosti cestnej premávky vodičmi, ktorí nemajú bydlisko v danom členskom štáte. Napriek tomu bolo v roku 2019 stále približne 40 % cezhraničných …

Viac ... »

Jozef Mihál: Novinári musia mať slobodu, majiteľ nesmie zasahovať do ich práce

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Akt o slobode médií: nový zákon na ochranu novinárov EÚ a slobody tlače • Zákaz používania špionážneho softvéru proti novinárom s výnimkou prísne vymedzených prípadov • Všetky médiá budú povinné zverejňovať informácie o ich vlastníkoch • …

Viac ... »

Robert Hajšel: Pri novej norme euro7 ide o zbytočné odbočenie od cieľa EÚ

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Euro 7: Parlament prijme opatrenia na zníženie emisií z cestnej dopravy • Cestné vozidlá zostanú dlhšie čistejšie, čím sa zlepší kvalita vzduchu • Nižšie limity emisií výfukových plynov pre autobusy a nákladné autá • Nové opatrenia …

Viac ... »

Miriam Lexmann podrobne o prijatom prelomovom zákone o umelej inteligencii

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Umelá inteligencia: Parlament prijal prelomový zákon • Umelá inteligencia na všeobecné účely bude musieť spĺňať určité záruky • Obmedzené používanie systémov biometrickej identifikácie orgánmi presadzovania práva • Sociálne bodovanie a používanie umelej inteligencie na manipuláciu používateľov …

Viac ... »

Martin Hojsík: Potrebujeme, aby aj priemysel na Slovensku využíval moderné technológie

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zníženie znečistenia z priemyslu a veľkých chovov hospodárskych zvierat • Najprísnejšie dosiahnuteľné úrovne emisií sa stanú povinnými pre zahrnuté odvetvia • Pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia, vody a pôdy prinášajú významné prínosy pre zdravie a životné …

Viac ... »

Eugen Jurzyca: Boj proti klimatickej zmene je jeden z najviac investičných projektov v histórii ľudstva

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Energetická efektívnosť budov: Poslanci schválili dekarbonizáciu sektora budov • Od roku 2030 všetky nové budovy s nulovými emisiami • Opatrenia na zníženie účtov za energiu a boj proti zmene klímy • Možnosť výnimky pre poľnohospodárske budovy …

Viac ... »
Consent choices