Európska komisia chce dobudovať infraštruktúru až na východné Slovensko

cesta
PHOTO: Flickr.

Európska komisia chce dobudovať dopravnú infraštruktúru naprieč celou EÚ. Preprava tovaru totiž v EÚ narastie do roku 2050 až o 80%.  Len nedávno vybrala celkovo 172 projektov, na ktoré v rámci spolufinancovania zo strany EÚ vyčlení v programe transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) takmer 1,6 miliardy EUR! V období 2014-2020 sa objem investícií do veľkých dopravných projektov strojnásobí na 26 mld. eur.

Koridory zmodernizujú infraštruktúru, lepšie prepoja európske štáty a uľahčia prepravu osôb i tovaru. Zároveň sa posilní intermodálna doprava. Preprava tovaru v EÚ dynamicky rastie, a komisia očakáva, že do 2050 narastie o 80%. Podľa EK platí jednoduchá rovnica – ak chceme rásť, musíme podporiť obchod a ak chceme obchodovať, potrebujeme plynulé dopravné spojenia. Tieeurópske oblasti, ktoré sa ocitnú mimo dobrého spojenia nebudú v dôsledku izolácie prosperovať.

Viac..  Nové nabíjačky elektromobilov berú už iba platobné karty, hotovosť neplatí

V oblasti cestnej a železničnej dopravy bude Slovensko súčasťou Balticko-jadranského koridoru. SR súčasťou koridoru Rýn-Dunaj, ktorého chrbtovou kosťou je vodná cesta Mohan-Dunaj a ktorý vedie od centrálnych oblastí okolo Štrasburgu a Frankfurtu cez  južné Nemecko do Bratislavy a končí až v Čiernom mori, pričom jeho dôležité vetvy vedú do Žiliny, Košíc až po hranicu s Ukrajinou.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices