VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zverejnenie zmluvy

Viac ... »

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku PODPORA MARKETINGOVÝCH SLUŽIEB

  Podklady k dispozícii TU.

Viac ... »

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku PODPORA MARKETINGOVÝCH SLUŽIEB

Podklady k dispozícii TU.

Viac ... »

Výzva na predkladanie ponúk, pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku Kancelársky stôl na mieru

Podklady k dispozícii TU.

Viac ... »

Výzva na predkladanie ponúk, pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku – Hardvérové vybavenie

  Podklady k dispozícii TU.  

Viac ... »

Žiadosť o nacenenie tovarov a služieb

Viac ... »

Výzva na predloženie ponuky

ProRacio, n.o., ako obstrávateľ v zmysle § 8 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikované predmety zákazky: 1.VO Výroba webovej …

Viac ... »

Zverejnenie objednávky

Viac ... »

Výzva na predloženie ponuky

ProRacio, n.o., ako obstrávateľ v zmysle § 8 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Riadenie projektu“

Viac ... »

Žiadosť o nacenenie tovarov a služieb

Viac ... »

Zverejnenie dodatku

Viac ... »

Zverejnenie zmluvy

Viac ... »

Výzva na predkladanie záväzných cenových ponúk na zabezpečenie realizácie PROCESU „ poradenstvo, príprava žiadosti o NFP“

Viac ... »

Výzva na predkladanie záväzných cenových ponúk na zabezpečenie realizácie PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (ZADÁVANIE ZÁKAZIEK)

Viac ... »

Žiadosť o nacenenie tovarov a služieb

Podklady k žiadosti si môžete stiahnuť TU.

Viac ... »
Consent choices