Správa Európskej komisie: Členské krajiny už dokážu spolu lepšie koordinovať

ruky
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia zverejnila svoju správu o súdržnosti politík členských štátov, ktorých cieľom je prekonať chudobu v rozvojových krajinách. Tá zdôrazňuje, že Európskej únii sa okrem iného podarilo zvýšiť transparentnosť platieb európskych spoločností pri využívaní prírodných zdrojov, čím výrazne zasiahla v boji proti daňovým únikom a korupcii. Zlepšenie dosiahla najmä v oblasti obchodu, poľnohospodárstva, bezpečnosti a migrácie obyvateľstva.

Príkladom pokroku je rozvoj obchodu, ktorý umožňuje krajinám obchodovať na domácej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. V správe sa hovorí aj o surovinovej politike Európskej únie, ktorá plánuje zasiahnuť proti nezákonnej ťažbe a vývoze dreva, pričom informácie o platbách v ťažobnom priemysle musia byť voľne prístupné občanom. Hovorí sa pritom o zverejňovaní cien nad 100-tisíc eur, čím by sa mala výraznejšie posilniť transparentnosť trhu.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs vyhlásil: „Správa potvrdzuje pozíciu Európskej únie ako svetového lídra v zabezpečovaní efektívnej súdržnosti svojich politík. Hoci sme dosiahli pokrok v posledných dvoch rokoch, som rozhodnutý pokračovať v úsilí Európskej únie vyriešiť otázku chudoby na celom svete. Od začiatku môjho mandátu bolo pre mňa prioritou zabezpečiť dokonalú koordináciu členských krajín, preto musia krajiny pre dosiahnutie udržateľného rozvoja a rastu spolupracovať aj naďalej.“

Európska únia zastáva vedúce postavenie v koncepcii Súdržnosti politík v záujme rozvoja (PCD), ktorá je založená na princípoch efektívnej pomoci a koordinácie členských štátov a medzinárodných účastníkov. Záväzok Európskej únie je zakotvený v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v Európskom konsenze o rozvoji bol spoločne schválený Komisiou, Radou a Európskym parlamentom.

Viac..  Členské štáty schválili stiahnutie udiarenských dochucovadiel z trhu EÚ

O ruz

Odporúčame pozrieť

vlajky

Začali platiť pravidlá na harmonizáciu trestných činov za porušenie sankcií EÚ

Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. mája vstúpili do …

Consent choices