Zapojte sa do Erasmus+. Peniaze sú pre ďalšie 4 milióny študentov!

erasmus
PHOTO: Flickr.

Európsky parlament schválil nový program Erazmus+, ktorý bude financovať príspevky študentom, pedagógom, školiteľom a učňom na štúdium v EÚ. O príspevky sa tiež budú môcť uchádzať mladí ľudia, dobrovoľníci, športovci a ženy. Nový nástroj na garanciu pôžičiek umožní tiež študentom magisterských programov získať lacnejšie pôžičky na štúdium v zahraničí.

Erazmus+ spojí do jedného programu unijné programy v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a podpory mládeže Comenius, Erazmus, Erazmus Mondus, Leonardo da Vinci (odborné vzdelávanie) a Grundtvig. Po prvýkrát sa bude týkať aj športu. Súčasné programy si zachovajú svoje názvy, ktoré sú verejnosti dobre známe.

„V boji proti nezamestnanosti mladých a v našom úsilí o vzdelávanie, mobilitu a stretávanie sa Európanov nezačíname od nuly. Súčasné  programy ale vyžadujú našu starostlivosť a adekvátne financovanie, „uviedla spravodajkyňa EP, poslankyňa Doris Pack (EPP, DE).

Celkový rozpočet vo výške približne 14,7 miliardy EUR umožní programu Erazmus+ pomôcť v štúdiu v zahraničí mladým ľuďom vo veku 13-30 rokov. Ponúkne tiež študentom magisterských programov garanciu pôžičiek, ktoré im umožnia získať  na štúdium v inej krajine EÚ zvýhodnené úvery od 12 000 (na jeden rok magisterského štúdia) do 18 000 EUR (na dva roky). Parlament zdôrazňuje, že tento mechanizmus by nemal nahradiť žiadny z existujúcich národných systémov garancií pôžičiek ani zabrániť vytvoreniu úverových mechanizmov na národnej úrovni.

Viac..  Opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok stážistov a riešenie nedostatku pracovnej sily a zručností

Erazmus+ bude tiež podporovať partnerstvá medzi poskytovateľmi vzdelania a firmami. „Znalostná aliancia a aliancia odvetvových znalostí“ by mali podporiť odbornú prípravu v skutočnom pracovnom prostredí, nové učebné prístupy a nové osnovy, ktoré budú prispôsobené svetu práce.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices