Cestujete občas lietadlom? Podľa nových pravidiel EÚ si už nemusíte vypínať smartfóny, ani tablety

pasažieri v lietadle
PHOTO: Flickr.

Agentúra EÚ EASA (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva) aktualizovala svoje usmernenia o používaní prenosných elektronických zariadení na palube, vrátane inteligentných telefónov, tabletov, a elektronických čítačiek. Agentúra potvrdzuje, že tieto zariadenia môžu ostať počas cestovania zapnuté v „režime lietadlo“ (teda v režime, keď elektronické zariadenie nevysiela), a to aj počas rolovania, vzletu a pristávania, bez ohrozenia bezpečnosti. Komisár EÚ pre dopravu, podpredseda Komisie Siim Kallas, požiadal agentúru EASA, aby urýchlila svoju bezpečnostnú revíziu používania elektronických zariadení na palube v režime vysielania. Očakáva sa, že nové usmernenia sa uverejnia na začiatku roka 2014.

„Všetci chceme počas cestovania ostať pripojení, ale bezpečnosť je v tejto súvislosti kľúčovým slovom. Požiadal som o revíziu na základe jasnej zásady: ak používanie nie je bezpečné, nemalo by byť povolené, ale ak je bezpečné, môže sa používať v rámci stanovených pravidiel. Dnes uskutočňujeme prvý krok smerom k bezpečnému rozšíreniu používania elektronických zariadení pri lete počas rolovania, vzletu a pristávania. Naším ďalším krokom je pozrieť sa na to, ako sa na palube lietadla pripojiť na sieť. Revízia si vyžiada svoj čas a musí sa zakladať na dôkazoch. Očakávame, že nové usmernenia EÚ o používaní zariadení v režime vysielania na palube lietadiel EÚ vydáme v priebehu ďalšieho roka.“

REŽIM LIETADLO

Uverejnené aktualizované usmernenia sa týkajú prenosných elektronických zariadení používaných v režime bez vysielania, ktorý je známy pod názvom „režim lietadlo“. Po prvýkrát umožňujú používanie osobných elektronických zariadení v režime lietadlo vo všetkých fázach cestovania, od vzletu až po pristátie.

Predtým museli byť všetky osobné elektronické zariadenia úplne vypnuté počas rolovania, vzletu a pristávania.

BLUETOOTH, WI-FI, MOBILNÉ TELEFÓNY

Komisár EÚ pre dopravu, Siim Kallas, požiadal Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva (EASA), aby urýchlila revíziu týkajúcu sa bezpečného používania elektronických zariadení v režime vysielania na palube. Nové usmernenia sa majú uverejniť v nasledujúcich mesiacoch.

Viac..  Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

V súčasnosti letecké spoločnosti vo všeobecnosti nepovoľujú telefónne pripojenie alebo pripojenie wi-fi od chvíle, keď sa dvere lietadla zavrú, až do príchodu lietadla do cieľového letiska a opätovného otvorenia dvier lietadla.

Pripojenie na sieť je v súčasnosti možné iba v špeciálne vybavených lietadlách, ktoré majú možnosť pripojiť vás na sieť (to je povolené len v cestovnej nadmorskej výške). V takýchto prípadoch sa cestujúci nepripája na pozemnú sieť, ale na palubný systém osvedčený z hľadiska bezpečnosti. V súčasnosti je takýmto systémom vybavených len niekoľko lietadiel, ale možno očakávať, že v nadchádzajúcich rokoch pribudnú ďalšie.

NA ŤAHU SÚ LETECKÉ SPOLOČNOSTI

Teraz je záležitosťou každej leteckej spoločnosti, aby aktualizovala svoje prevádzkové predpisy. Očakáva sa, že mnohé z nich tak urobia v najbližších týždňoch. Cestujúci však musia v každom prípade postupovať podľa bezpečnostných pokynov posádky, čiže svoje elektronické zariadenia smiete používať len vtedy, ak vám to posádka povolí. Členovia posádky si budú v každom prípade vyžadovať vašu pozornosť pri poučení o bezpečnosti a môžu vás požiadať o odloženie ťažkých predmetov počas vzletu a pristávania.

Kedy smiem používať svoj smartfón, tablet, elektronickú čítačku alebo prehrávač hudby?

lietadlo

 

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices