Koniec roka v EP: boj za práva cestujúcich v leteckej doprave a sledovacie praktiky americkej NSA

cestujúci na letisku
PHOTO: Flickr.

Dlhé hodiny na letisku bez jedla, často aj prebdeté noci na plastových stoličkách. S podobnými nepríjemnosťami sa stretol nejeden Európan, ktorý využíva leteckú dopravu. Od prepravcov si v takomto prípade vypočujú iba výhovorky a zamietavé odpovede. Poslanci Európskeho parlamentu však volajú po vyrovnaní síl medzi cestujúcimi a leteckými spoločnosťami.

„Spotrebiteľ je vždy v slabšej pozícii, predstavuje najslabšie ohnivko reťaze,“ konštatuje poslanec Georges Bach. „Takže niekedy uvažuje – súdne konanie je pomerne dlhé, dokážem tam obhájiť svoje právo? A nebudú ma poplatky stáť až priveľa?“

Nemožno sa čudovať, že tento boj mnohí klienti leteckých spoločností už vopred vzdajú. V EP však tento týždeň urobili ďalší krok, vedúci k posilneniu práv cestujúcich v leteckej doprave. Podľa súčasnej legislatívy majú na odškodnenie v prípade meškania, zrušenia letu, či pri iných problémoch nárok iba dve percentá cestujúcich. V snahe vyplniť nedostatky v súčasnom nariadení predložili poslanci viac ako 600 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Chcú docieliť objasnenie a jasné definovanie termínu „mimoriadne okolnosti“, ktorý tak často a radi využívajú letecké spoločnosti. Radi by tiež zaviedli odškodnenie cestujúcich pri meškaní dlhšom ako tri hodiny – momentálne totiž platí norma najmenej päť hodín.  Nuž a žiadajú aj prísnejšie právne postihy aerolínií, ktoré pravidlá porušia.

 Pred sviatkami bolo treba poupratovať aj v inej oblasti. Veta, ktorú sme kedysi používali ako vtip, sa totiž vo svetle viacerých udalostí ukazuje byť naozaj pravdivou – veľký brat nás skutočne sleduje.
Cez videokonferenčný hovor poslanci Európskeho parlamentu diskutovali s Glennom Greenwaldom, americkým novinárom, ktorý zverejnil odhalenia Edwarda Snowdena o sledovaní orgánmi NSA. Hoci by si poslanci veľmi radi potrkotali najmä so samotným Snowdenom, more otázok mali aj na Greenwalda. Kľúčovými témami boli právo občanov na súkromie, priemyselná špionáž a chýbajúce reakcie európskych vlád. A odpovede Greenwalda im pokoj určite neposkytli…

A napokon, ako sme vás už informovali, banky a úverové agentúry zostávajú pod drobnohľadom Európskej únie. Európsky parlament preto schválili sériu opatrení – napríklad posilnenie bankového orgánu v EÚ, či vytvorenie fondu na pomoc bankám. Finančný sektor teda nebudú musieť zachraňovať samotné štáty.

„Do fondu budú prispievať samotné banky, podľa toho, aké riziko predstavujú,“ spresňuje poslankyňa Elisa Ferreira. „Je to presne tak, ako keď si človek, ktorý má auto, platí poistku – takto sa vlastne zaručí, aby za škodu platil ten, kto ju spôsobil.“

Viac o všetkých troch témach sa dozviete z videa. Chcete vedieť, čo poslancom povedal Glenn Greenwald? Určite si ho pozrite!

O nin

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices