Obrovská iniciatíva! Podpíšte sa a EÚ parlament možno určí minimálny základný príjem, Slováci si polepšia

peniaze
PHOTO: Flickr

V tomto čase prebieha vo všetkých krajinách EÚ zbieranie podpisov občanov na podporu zavedenia základného príjmu pre každého občana Únie. Ide o takzvanú „občiansku iniciatívu“ a keď bude zozbieraných spolu milión podpisov, dostane sa tento návrh do programu rokovania Európskej komisie. Výška takého príjmu by mala predstavovať 60% priemerného štandardného čistého príjmu v Únii. Jeho výška je ale skôr odporúčaná, nie požadovaná.

Pre spravodajský portál EurópskeNoviny.sk poslanec NR SR Ľuboš Blaha, ktorý je zástancom tohto návrhu na Slovensku, bližšie vysvetlil:

„Nepodmienený základný príjem, ktorý by bol každému občanovi EÚ vyplácaný mesačne priamo z EÚ, by zvýšil renomé EÚ. Posilnil by jej sociálnu dimenziu a dal by sa nárokovať cez európske občianstvo. Členské štáty by to nestálo ani cent, išlo by o lepšie prerozdelenie európskych peňazí.“

Dostávali by ho aj deti, dôchodcovia, invalidní dôchodcovia a aj nezamestnaní, čiže všetci občania Únie len preto, že sú jej občanmi. Keďže by bol nepodmienený, občan by nemusel dokazovať sociálnu núdzu, ani preukazovať, že nemá zamestnanie.

Viac..  Europoslankyni Miriam Lexmann udelili štátne vyznamenanie Arménskej republiky

Štát rozlišuje tri formy podpory občanov – sociálne poistenie, sociálnu pomoc a sociálnu podporu. Pri poistení platí, že ak ste nezamestnaný, chorý alebo na dôchodku, dostávate príspevok od štátu podľa výšky vašich odvodov. Pre pomoc musíte preukázať, že nie sú naplnené vaše základné potreby. Že ste v chudobe, alebo v inej hmotnej núdzi. Podpora funguje univerzálne. Patria sem napríklad aj prídavky na deti a rodičovský príspevok. Dostávate takúto dávku nepodmienene preto, že máte dieťa.

A podľa tohto kľúča by bol vyplácaný aj základný príjem, ktorý by poskytoval oporu a pocit istoty, že ako občan EÚ by ste nezostali bez príjmu.

O tkl

Odporúčame pozrieť

vlajky

Začali platiť pravidlá na harmonizáciu trestných činov za porušenie sankcií EÚ

Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. mája vstúpili do …

Consent choices