EÚ chce uľahčiť spoločnostiam získať financie na rozbeh

euro
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Zmeny pravidiel EÚ o štátnej pomoci sú reakciou na skutočnosť, že od finančnej krízy v roku 2008 približne jedna tretina malých a stredných podnikov v Európe nie je schopná získať kapitál pre svoj rast a rozvoj.

Začínajúce podniky a rastúce podniky sú stále vo veľkej miere závislé na tradičných bankových úveroch, ktoré sa v dôsledku úverovej krízy značne obmedzili.

 

Preklenutie nedostatku financovania

Toto zlyhanie trhu má vplyv na celý vývoj spoločností od ich počiatočného štádia, komplikuje investície do nových myšlienok a znižuje prevádzkový kapitál na každodenné operácie.

Celkovým cieľom je zaviesť pravidlá, ktoré sú jednoduché, pružné a poskytnú malým a stredným podnikom rýchlejší prístup k rizikovému financovaniu, aby mohli prinášať nové produkty a nápady na trh.

Pravidlá EÚ o štátnej pomoci pre podniky boli vytvorené pred úverovou krízou s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre spoločnosti. Tieto pravidlá však obmedzujú vlády členských štátov, ak chcú pomôcť spoločnostiam, ktoré nie sú schopné získať financovanie v súkromnom sektore.

Podpora rastu a tvorby pracovných miest

Nové usmernenia Komisie odstránia tieto obmedzenia, pomôžu preklenúť nedostatok financií a umožnia členským štátom vytvoriť schémy, ktoré uľahčia prístup spoločností k širšej škále nástrojov financovania, ako sú kapitálové investície a záruky.

Viac..  Zimné prognózy eurokomisie určujú Slovensku v rokoch 2024 a 2025 väčší rast HDP

Očakáva sa, že takéto národné schémy podporia záujem súkromných investorov o investície do malých a stredných podnikov.

Tieto zmeny predstavujú významný príspevok k úsiliu EÚ o oživenie hospodárskeho rastu v časoch ťažkých pre mnohé podniky a mali by prispieť k tvorbe pracovných miest.

Na rozdiel od súčasnej maximálnej hranice 1,5 mil. EUR na podnik ročne, budú spod dohľadu Komisie oslobodené väčšie sumy pomoci – až do výšky 15 mil. EUR na podnik. Táto zmena umožní Komisii zamerať sa na prípady s najväčším vplyvom na hospodársku súťaž.

Nové pravidlá, ktoré vychádzajú z rozsiahlych konzultácií s vládami členských štátov EÚ, sa budú uplatňovať od 1. júla 2014 a sú súčasťou širokej revízie nariadení EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices