Medzinárodné páry v Grécku sa rozvedú jednoduchšie. Komisia im schválila nové pravidlá

rozvod
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Grécko je 16. členský štát, ktorý sa pridáva k uplatňovaniu pravidiel EÚ na pomoc medzinárodným manželským párom. Európska komisia totiž Grécku oznámila, že schvaľuje jeho rozhodnutie pripojiť sa k 15 krajinám, ktoré sa už riadia pravidlami EÚ umožňujúcimi medzinárodným manželským párom vybrať si krajinu, ktorej právne predpisy sa budú uplatňovať pri ich rozvode alebo rozluke.

Nové pravidlá platia od júna 2012 po tom, čo sa členské štáty EÚ vôbec prvýkrát rozhodli pristúpiť k integrácii prostredníctvom postupu „posilnenej spolupráce“. Posilnená spolupráca zavedená Zmluvou z Nice v roku 2001, ktorá sa však nevyužívala až do obdobia druhej Barrosovej Komisie, dnes umožňuje skupine aspoň deviatich členských štátov zaviesť opatrenia v prípade, že sa na nich nedohodlo všetkých 28 členských štátov.

V prípade pravidiel upravujúcich rozvod tak mohlo vďaka postupu posilnenej spolupráce pôvodne 14 krajín v roku 2011 schváliť nariadenie, ktoré v roku 2012 prijala Litva a teraz aj Grécko. Cieľom tohto nariadenia je poskytnúť párom právnu istotu a zabrániť nadmernému zaťažovaniu súdov, ako aj špekulovaniu v súvislosti s voľbou súdu pri rozvodovom konaní, a zároveň páry uchrániť od emočne a finančne nákladného súdneho konania.

„Pravidlá EÚ týkajúce sa cezhraničných rozvodov vytvorili nový základ pre európsku integráciu. Ukázali cestu pre ďalší vývoj v oblastiach, v ktorých chýbajúca jednomyseľnosť bola prekážkou pokroku. Vďaka nim sa právne inovácie zavedené Lisabonskou zmluvou uplatnili v praxi“, povedala podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť.

„Je veľmi povzbudivé, že sa ďalší štát pripojil k posilnenej spolupráci, ktorá medzinárodným manželským párom pomáha v prípade rozvodu. V dobe, keď sa vďaka voľnému pohybu osôb môžu muži a ženy z rôznych kútov Európy stretávať a zaľúbiť sa, musíme zabezpečiť, že v prípade rozvodu budú mať právnu istotu“, dodáva Redingová.

Cieľom nariadenia o rozhodnom práve pri rozvode je chrániť partnerov v slabšom postavení počas rozvodového konania. Medzinárodným párom dáva možnosť dohodnúť sa vopred o tom, ktoré právo sa uplatní pri ich rozvode alebo rozluke. Ak sa manželia na tom nedohodnú, sudcovia budú mať k dispozícii jednotný návod na rozhodnutie o tom, právny poriadok ktorej krajiny sa bude v danom prípade uplatňovať. Nariadenie, ktoré sa uplatňuje od 21. júna 2012, nemá nijaký vplyv na vnútroštátne pravidlá týkajúce sa rozvodov alebo na rodinné právo, ani nepredpokladá prijatie predpisov, ktoré by výrazne ovplyvnili rodinné právo v členských štátoch.

Viac..  Európska komisia upozorňuje na riziko hladomoru v Pásme Gazy

Vzhľadom na takmer 1 milión rozvodov v EÚ v roku 2009 (údaje Eurostatu) tieto pravidlá pomáhajú manželským párom, v ktorých partneri majú rôznu štátnu príslušnosť, párom žijúcim oddelene v rozdielnych krajinách alebo žijúcim spolu mimo svojej domovskej krajiny a chráni ich pred komplikovanými, zdĺhavými a bolestnými postupmi.

Rozvodová legislatíva ukázala príklad, ako prekonať nezhody medzi členskými štátmi v iných oblastiach politiky. Postup posilnenej spolupráce sa odvtedy uplatnil aj na jednotný patent EÚ a návrh na daň z finančných transakcií.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices