Záborská
Anna Záborská, europoslankyňa. PHOTO: © European Union, 2013

Záborská: Propagácia potratov pod zámienkou ochrany ľudskej dôstojnosti je cynizmus

Záborská
Anna Záborská, europoslankyňa.
PHOTO: © European Union, 2013

Európsky parlament dnes napoludnie schválil správu o základných právach v EÚ za rok 2012. Návrh správy pripravil belgický poslanec Louis Michel. Slovenská europoslankyňa Anna Záborská v rozprave upozornila, že správa podporuje vykonávanie potratov, eutanáziu a zároveň navrhuje obmedziť kompetencie členských štátov v oblasti vnútornej politiky.

„Demagógia zástancov takzvaného práva na potrat nemá mieru. Charta základných práv v časti o ľudskej dôstojnosti hovorí že každý má právo na život a reprodukciu spomína len pri zákaze klonovania ľudských bytostí. No v predloženej správe o situácii v oblasti základných práv EÚ sa dočítame, že základným prvkom ľudskej dôstojnosti je reprodukčné zdravie a práva – teda potraty,“ uviedla vo svojom vystúpení Anna Záborská.

Pripomenula tiež rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (Brustle vs Greenpeace) ktorý potvrdil, že aj nenarodenému ľudskému plodu prináleží dôstojnosť. Propagáciu potratov pod zámienkou ochrany ľudskej dôstojnosti označila slovenská europoslankyňa za zavádzanie verejnosti a prejav hrubého cynizmu.

Správa tiež navrhuje zväčšiť kompetencie Európskej komisie a Agentúry pre základné práva, aby mohli vstupovať do vnútorných záležitostí členských štátov. Podľa Záborskej by sa tým narušil princíp subsidiarity, ktorý je jedným z hlavných pilierov európskeho projektu.

Viac..  Jourová bude v eurokomisii dočasne zodpovedať aj za politiku spravodlivosti

„Práve subsidiarite vďačíme za krehkú rovnováhu právomocí a zodpovednosti. Porušenie tohto princípu by viedlo k strate legitimity EÚ a posilnilo by nárast radikálneho nacionalizmu v členských štátoch. Preto by sme mali takéto návrhy jednoznačne odmietnuť,“ zdôraznila Anna Záborská.

Hoci Európsky parlament nemôže priamo navrhovať európsku legislatívu, má podľa čl. 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie právo požiadať Komisiu, aby predložila konkrétny legislatívny návrh. Schválené uznesenie k iniciatívnej správe o základných právach EÚ je takouto žiadosťou adresovanou Komisii. Komisia sa následne môže rozhodnúť, či návrh predloží, alebo nie. V prípade, že žiadosť zamietne, musí informovať Európsky parlament o dôvodoch.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices