Európa najväčšou turistickou destináciou, ročne sa ňou premelie 534 miliónov turistov

turisti
Turisti pod Eiffelovou vežou, Paríž.
PHOTO: Flickr.

S počtom 534 miliónov turistov (52 % turistických návštev vo svete) a príjmami vo výške 356 miliárd EUR v roku 2012 je Európa najviac navštevovanou turistickou destináciou v celosvetovom meradle.

Cestovný ruch v pobrežných a morských oblastiach zahŕňa plážové aktivity (napr. relax na pláži, plávanie a surfovanie) a vodné aktivity (napr. plavby na výletných lodiach, jachting a námorné športy), ako aj služby na pevnine, ako sú hotely, výrobcovia zariadení a charterové podniky.

Prímorský cestovný ruch, ktorý zamestnáva takmer 3,2 milióna ľudí, nie je iba najväčším pododvetvím cestovného ruchu, ale aj hospodárskym pilierom mnohých pobrežných regiónov a ostrovov v Európe. Nedostatočné financovanie, spolupráca a zručnosti však spôsobujú, že sa jeho potenciál zatiaľ nevyužíva v plnej miere.

EÚ vo svojej Stratégii modrého rastu označila pobrežný a námorný cestovný ruch za odvetvie s vysokým potenciálom pre tvorbu rastu a pracovných miest a navrhla opatrenia, ktoré majú pomôcť pobrežným regiónom naplniť ich potenciál a súčasne zabezpečiť ich dlhodobý udržateľný rozvoj.

Navrhované opatrenia zahŕňajú:

  • užšiu spoluprácu a partnerstvá medzi všetkými zainteresovanými stranami (prístavmi, prevádzkovateľmi výletných lodí, verejnými orgánmi atď.) v celej EÚ,
  • väčšiu podporu pre MSP vrátane: online príručky o možnostiach financovania, podporných kampaní a systémov riadenia,
  • podporu ekologického cestovného ruchu a výskumu zameraného na inovačné stratégie cestovného ruchu v oblasti rozvoja ostrovov a malých prístavov.

EÚ dúfa, že stratégia doplní existujúce iniciatívy členských štátov, regiónov a ďalších zainteresovaných strán. Takisto verí, že otázky prímorského cestovného ruchu sa začlenia do existujúcich programov a politík.

Vedúcim predstaviteľom odvetvia a ďalším zainteresovaným stranám je určená výzva, aby vytvorili nové obchodné modely, ako aj nové a inovačné výrobky. Jej cieľom je zvýšiť rastový potenciál tohto odvetvia a obmedziť vplyv činností súvisiacich s cestovným ruchom na životné prostredie.

Grécke predsedníctvo organizuje 10. marca v Aténach konferenciu, na ktorej sa stretnú všetci hlavní aktéri v odvetví cestovného ruchu, aby prerokovali túto stratégiu. V nasledujúcich mesiacoch sa budú realizovať konkrétne opatrenia.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices