Pätina Slovákov má vyššiu kvalifikáciu než akú potrebuje v práci, ukázal prieskum EÚ

Mať vo vrecku maturitné vysvedčenie či vysokoškolský diplom dnes už zväčša nestačí. Ak sa chceme na pracovnom trhu uplatniť, treba vyštudovať oblasť, o ktorú je zo strany zamestnávateľov záujem. Inak sa môžeme ľahko ocitnúť medzi takzvanými prekvalifikovanými zamestnancami, ktorí robia prácu, na ktorú by im stačilo aj nižšie vzdelanie.
Potvrdil to aj prieskum OECD realizovaný v roku 2012, ktorého sa zúčastnilo 24 krajín sveta vrátane 16 členov EÚ.

Podiel ľudí, ktorí majú vyššiu kvalifikáciu
Takmer pätina pracujúcich Slovákov je prekvalifikovaná. To znamená, že majú vyššie vzdelanie, než aké je potrebné na získanie ich pracovného miesta.
Práve do tejto skupiny spadá aj mnoho slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí nevyštudovali „ten správny odbor“, o ktorý je na pracovnom trhu záujem. V podmienkach vysokej nezamestnanosti, aká na Slovensku panuje, je potom hľadanie práce pre nich doslova zaťažkávacou skúškou. A mnohí z nich sú v snahe vymeniť úrad práce za pracovné miesto nakoniec ochotní prijať aj pozíciu, na ktorú by im stačilo nižšie vzdelanie. Príčinu takéhoto stavu môžeme hľadať aj v nedostatočnom prepojení medzi vzdelávacím systémom a trhom práce. Na pracovný trh v dôsledku toho každým rokom pribúdajú absolventi, ktorí sú síce vzdelaní, no po ich kvalifikácií nie je zo strany zamestnávateľov dostatočný dopyt.
Vyššiu než požadovanú kvalifikáciu zvyknú mať napríklad aj cudzinci, ktorí prišli za prácou na Slovensko alebo zamestnanci pracujúci na polovičný úväzok. V kategórii prekvalifikovaných pracovníkov by sme ale určite našli aj takých, ktorí si vybrali prácu s nižším požadovaným vzdelaním dobrovoľne. Motívov môže byť pritom viacero. Napríklad snaha zažívať menej stresu či mať viac voľného času na starostlivosť o rodinu alebo na svoje vlastné koníčky a záľuby.
V mnohých vyspelých ekonomikách je ale podiel ľudí vykonávajúcich prácu, na ktorú by im stačilo aj nižšie vzdelanie, vyšší ako na Slovensku. Rebríčku prekvalifikovaných pracovníkov kraľujú Japonci [až takmer tretina], nájdeme tu však aj ďalšie vyspelé krajiny ako Veľkú Britániu, Austráliu, Írsko, Kanadu či Nemecko. Naopak, najnižší podiel prekvalifikovaných zamestnancov evidovali Taliansko a Holandsko.
podiel ľudí, ktorí majú nižšiu kvalifikáciuSpomedzi krajín, ktoré sa zúčastnili prieskumu OECD, Slovensko podľa Evy Sadovskej, analytičky Poštovej banky, vykázalo najnižší podiel pracovníkov [len 4,1 %] s kvalifikáciou nedostatočnou na výkon ich práce. Len každý dvadsiaty piaty Slovák tak vykonáva prácu, na ktorú nemá dostatočné vzdelanie. S podielom zhruba 8 % nasledujú susedná Česká republika a Japonsko. Na druhej strane ale až vyše pätina Talianov a Švédov je vzhľadom na svoju prácu nedostatočne kvalifikovaná.
V prípade ľudí s nedostatočnou kvalifikáciou si ale treba uvedomiť, že sa často jedná o pracovníkov, ktorí praxou získali potrebné skúsenosti na vykonávanie svojej práce, hoci nemajú dostatočné vzdelanie. Na mnohé pracovné pozície je štandardne vyžadovaný vysokoškolský diplom, často ale z pracovných pohovorov vzídu víťazne uchádzači síce s nižším vzdelaním, ale bohatými pracovnými skúsenosťami.
Viac..  Martin Hojsík: Nie je dôvod, aby si banky držali vaše peniaze pri prevodoch. Zavádzame okamžité prevody

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices