Na rozvoj vidieka dostane Slovensko 120 miliónov EUR od Európskej investičnej banky

Európska investičná banka
Európska investičná banka, Luxemburg.
PHOTO: Flickr.

Minister financií Peter Kažimír dnes podpísal dohodu, na základe ktorej Európska investičná banka poskytne Slovensku úver v hodnote 120 mil. eur na financovanie projektov v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva.

Úver na projekty v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2007 – 2013 predstavuje z pohľadu štátu možnosť získať nízko úročené zdroje s dlhšou dobou splatnosti. Tento úver je možné čerpať do novembra 2015. Cieľom projektov má byť zvýšenie kvality poľnohospodárskej infraštruktúry na slovenskom vidieku, zalesňovanie aj lepšia ochrana lesov.

„Som rád, že aj vďaka tejto dohode budú môcť byť financované poľnohospodárske a lesnícke projekty. Teší ma, že sme pre EIB spoľahlivým partnerom, o čom svedčia aj nízke úrokové sadzby, ale aj fakt, že pri čerpaní prostriedkov nemusíme platiť žiadne poplatky,“ povedal po podpise dohody minister financií Peter Kažimír. Z týchto dôvodov je možné očakávať aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Viac..  Nové krajiny z členstva v Únii profitovali, rástli rýchlejšie ako priemer EÚ

Od roku 1993 poskytla Európska investičná banka Slovenskej republike úvery v sume približne 4 mld. eur. Medzi najväčšie projekty spolufinancované bankou patrí výstavba mostu Apollo cez rieku Dunaj v Bratislave, výstavba nových častí diaľnic a rýchlostných ciest ako aj modernizácia malých častí existujúcich ciest, výstavba a modernizácia železničných tratí a sietí.

O red

Odporúčame pozrieť

vlajky

Začali platiť pravidlá na harmonizáciu trestných činov za porušenie sankcií EÚ

Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. mája vstúpili do …

Consent choices