Povaľači stoja EÚ až 153 miliárd EUR ročne! Stopnúť to má program Záruka pre mladých

povaľač
PHOTO: Ilustračné Flickr.

NEETS – je nové pomenovanie pre nezamestnaných „domasedov“.  „Not in Education, Employment, or Training“  – bez vzdelania, zamestnania a tréningu. Podľa odhadov štáty EÚ vynakladajú na nezamestnaných, neštudujúcich, alebo na mladých bez absolvovania odbornej praxe ročne 153 miliárd eur. V tejto sume sú zahrnuté aj ušlé príjmy na dani. 

Ich uplatnenie v praxi po skončení štúdia by chcela Európska komisia (EK)  jasnejšie nasmerovať svojimi ucelenejšími aktivitami. Program „Záruka pre mladých“ ( Youth  Guarantee)  má pomôcť zmobilizovať nielen mladých ľudí do 25 rokov, ale aj ostatných k väčšiemu záujmu a aktivite. Do programu by sa mali zapojiť verejné orgány služieb zamestnanosti, poskytovatelia profesijného poradenstva, inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy, služby na podporu mladých, podnikatelia, zamestnávatelia a odborové zväzy. Motivácia by mala prísť v podobe 21 miliárd eur do systému záruk, ktorý by mali vypracovať vlády členských štátov. EK taktiež podporuje výmenu osvedčených postupov medzi vládami. Malé a stredné podniky by mali podľa plánov EK na tomto programe profitovať najviac. Budú mať ale o neskúsených zamestnancov záujem?

Aké kroky majú EK a europoslanci na mysli

Slovenské Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo školstva pripravili národnú stratégiu pod názvom “ Záruka pre mladých v SR“. Implementácia programu na Slovensku obsahuje systém opatrení, ktoré zohľadňujú národné, regionálne i miestne špecifiká. Systém záruk bude dvojzložkový. Časť zameraná na prevenciu sa sústredí na uľahčenie prístupu k získavaniu novej kvalifikácie a uznávania ďalšieho vzdelávania, ako aj na podporu dobrovoľníctva. Druhá časť by mala zastrešiť zavedenie príspevku na podporu vytvorenia prvého pracovného miesta, prehodnocovanie absolventskej praxe i zjednodušenie identifikácie ohrozených osôb, píše sa ďalej v stratégii.

Viac..  Lagardová: ECB venuje veľkú pozornosť hladkému fungovaniu finančných trhov

Na otázku čo je ešte potrebné zmeniť na Slovensku pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk odpovedala europoslankyňa Katarína Neveďalová:Samotný projekt garancie pre mladých nie je absolútnym riešením, ale je jedným z krokov k zníženiu nezamestnanosti mladých a prekonaniu krízy, pretože mladý človek, ktorý skončí školu a nenájde si v čo najkratšom čase prácu, je najviac ohrozený dlhodobou nezamestnanosťou.  Záruka pre mladých ponúka pomocnú ruku, ale je iba jedným z krokov, ktoré musíme urobiť. Takisto je potrebné reformovať systém vzdelávania, aby naši absolventi mali potrebné zručnosti a študovali štúdijné odbory, ktoré majú uplatnenie“.  Vedeli by s i tak nájsť, alebo sami vytvoriť pracovné miesto a nemuseli tak využívať systém garancií, dodala Neveďalová. Štatistika EÚ v jednotlivých krajinách poukazuje na veľké rozdiely v nezamestnanosti mladých.

Pre viac informácií si pozrite priložené video:

O tkl

Odporúčame pozrieť

gröhling

Sú známe termíny na tohtoročné prijímacie skúšky na osemročné gymnázia

Ministerstvo školstva stanovilo na tohtoročné prijímacie skúšky na 8 ročné gymnázia dva termíny, a to …

Consent choices