Pri Púchove bude nová železničná trať! Preplatí to Brusel

zeleznica
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Ďalší úsek modernizácie železničnej trate z Nového Mesta nad Váhom do Púchova bude preplatený z eurofondov. Ide o takmer 9 kilometrov dlhý úsek železničnej trate medzi mestami Beluša a Púchov, ktorý bude do apríla 2015 zmodernizovaný na maximálnu rýchlosť 160 km/hod. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok už schválila Európska komisia.

„Čerpanie eurofondov je jedna z našich najväčších priorít a som veľmi rád, že sa nám ho darí aj napĺňať,“ povedal minister dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja Ján Počiatek. Projekt modernizácie železničnej trate v úseku Beluša – Púchov je súčasťou modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov nadväzujúci  na predchádzajúce úseky Bratislava Rača – Trnava a Trnava – Nové Mesto nad Váhom.

Stavba zaradená do prioritnej osi č. 1 Operačného programu doprava predstavuje modernizáciu technickej infraštruktúry v celkovej dĺžke 8,856 kilometra vrátane rekonštrukcie zastávok a železničnej stanice Púchov, ako dôležitého železničného uzla na sieti slovenských železníc.

Hlavným cieľom týchto zmien je nielen zrýchlenie cestovania, ale aj jeho skvalitnenie a zvýšenie bezpečnosti. Modernizácia železničných staníc tiež zvýši kultúru cestovania. Prestavbou tratí, ale najmä železničných staníc Beluša a Púchov, sa zabezpečí potrebná dĺžka hlavných, prechádzajúcich a ostatných koľají, požadovaných výšok a dĺžok nástupíšť vo všetkých staniciach a zastávkach.

Viac..  R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Bezpečnosť cestujúcich zvýši aj fakt, že sa vytvorí bezkolízny prístup cestujúcim k železničnej doprave a upravovať sa budú aj  všetky komunikácie pre chodcov v priestoroch staníc a zastávok tak, aby vyhovovali aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Vodiči osobných automobilov zasa ocenia, že modernizácia trate odstráni všetky úrovňové priecestia.

Financovanie projektu:
Kohézny fond EÚ:              84 318 684,37 €
Spolufinancovanie zo ŠR:  14 879 767,83 €
Iné zdroje SR:                     6 248 804,43 €

O ram

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices