Európska ombudsmanka Emily O’Reilly varuje pred narastajúcou korupciou

emily o´reilly
Emily O’Reilly, ombudsmanka EÚ. PHOTO: Flickr.

Európska ombudsmanka si posvieti na deväť európskych inštitúcii, vrátane Európskeho parlamentu, Komisie či Rady. Cieľom je zistiť, či si inštitúcie EÚ splnili svoju povinnosť a zaviedli vnútorné pravidlá pre podávanie správ o závažných nezrovnalostiach. Tieto opatrenia majú chrániť informátorov, ktorí sa venujú závažným vyšetrovaniam.

Ombudsmanka Emily O’Reilly vysvetlila, že korupcia môže vážne poškodiť ekonomiku, a zároveň oslabiť dôveru občanov v demokratické inštitúcie.
Tiež zdôraznila, že informátori zohrávajú dôležitú úlohu pri odhaľovaní nezrovnalostí v inštitúciách, no strach z „odvety“ im môže zabrániť k nahláseniu problému v ich vlastnej organizácii.

Práve preto bolo povinnosťou EÚ zaviesť vnútorné pravidlá, ktoré by chránili predovšetkým informátorov. V januári 2014 tento zákon schválil Európsky parlament aj členské štáty. Inštitúcie postupne prijímali vnútorné predpisy, ktoré informátorov chránili, no neboli prijaté žiadne pevné a záväzné pravidlá. Predstavitelia inštitúcií sú do 31. októbra 2014 povinní informovať ombudsmanku o krokoch, ktoré už zaviedli alebo plánujú zaviesť v blízkej budúcnosti.

Viac..  Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

V liste týkajúcom sa začatia vyšetrovania ombudsmanka žiada orgány, aby uviedli do akej miery budú zamestnanci aj verejnosť informovaní o prijatých vnútorných predpisoch. Tiež chce byť informovaná o tom, ako budú chránení externí informátori či dodávatelia v projektoch financovaných EÚ.

V spolupráci s Výborom zamestnancov vypracovala verejná ochrankyňa práv interné pravidlá pre oznamovanie závažných nezrovnalostí, ktoré boli zistené pri práci. Pripomienky k týmto pravidlám môžu zasielať všetky zúčastnené strany. Ombudsmanka ponúka rýchle, flexibilné a dostupné prostriedky na riešenie problémov
so správou EÚ.

O vik

Odporúčame pozrieť

MS SR odmieta kritiku Európskej komisie, na pozastavenie plánu obnovy nevidí dôvody

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR je presvedčené, že na pozastavenie plánu obnovy a odolnosti neexistujú dôvody. …

Consent choices