Chcete pracovať v zahraničí ? V systéme EURES je 2,4 milióna pracovných miest

práca2
PHOTO: Ilustračné Flickr.

V databáze EURES je v súčasnosti k dispozícii 2,4 milióna voľných pracovných miest. Európsky servis pre sprostredkovanie práce (EURES) vznikol v roku 1993 ako iniciatíva Európskej komisie (EK) a jeho úlohou je zabezpečiť spoluprácu v oblasti efektívnejšieho pohybu pracovných síl po celej Európe. Súčasťou EURES sú okrem 28 členských štátov EÚ aj Nórsko, Lichtenštajnsko, Island a Švajčiarsko.

Čo vám EURES napovie – rýchla navigácia v systéme

Systém je nastavený tak, že automaticky spája zamestnávateľov s vhodnými uchádzačmi o prácu.

Život a práca v skratke

V interaktívnej mape nájdete konkrétne informácie z jednotlivých štátov. Okrem adries na portáli verejných služieb zamestnanosti tam nájdete aj praktické rady pre život a prácu v jednotlivých krajinách.

Čo je dôležité pri odchode a po návrate na Slovensko

Nezabudnite na zoznam dokumentov, ktoré by ste si mali vziať so sebou do štátu svojho nového pracoviska a informácie o vašich povinnostiach vo vzťahu k inštitúciám akými sú zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, alebo daňový úrad.

Sociálne zabezpečenie v EÚ/EHP ( Európsky hospodársky priestor)

EHP stanovil pre svoju aktivitu konkrétne ciele: sloboda pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu. V tejto kapitole nájdete všetky právne predpisy, ktoré vysvetľujú a definujú postavenie zamestnanca, zamestnávateľa a nároky zo sociálneho systému. Takisto predpisy, ktorými by ste sa mali riadiť pri rôznych formách pracovných úväzkov a vzťahov.

Podmienky zamestnávania v členských krajinách EÚ/EHP

Získať zamestnanie môžete vo všetkých členských štátoch bez obmedzenia, avšak na Malte vám bude vydané povolenie automaticky. Slúži k registrácii cudzincov na území tohto štátu. Krajiny EHP Nórsko, Lichtenštajnsko a Island takisto nemajú v tomto smere žiadne obmedzenia. Švajčiarsko však vymedzuje kvóty na počet u nich zamestnaných cudzincov.

Cezhraničná mobilita

Pracovníci zo Slovenska môžu využívať služby, ktoré poskytuje v rámci slovensko-maďarskej spolupráce partnerstvo Danubius, kým v rámci česko-slovensko-poľského pohraničia pôsobia projekty Beskydy a Zamagurie. Aj slovensko-rakúske prihraničné pásmo aktívne ponúka možnosti práce pre migrantov a cezhraničných pracovníkov. Viac ako 600 000 ľudí, ktorí žijú v niektorej krajine EÚ a pracujú v inej krajine, musia čeliť rôznym štátnym zaužívaným postupom a právnym systémom. Môžu sa každodenne stretávať s administratívnymi, právnymi a daňovými prekážkami spojenými s ich mobilitou a preto tento portál poskytuje podrobné poradenstvo aj v tejto oblasti.

Uznávanie diplomov a kvalifikácie

Získanie uznania kvalifikácie a vašej odbornej praxe môže byť pri rozhodovaní pracovať v zahraničí zásadné. Pri povolaniach, ktoré podliehajú regulácii je toto uznanie dôležité, lebo vaše prijatie do zamestnania priamo podmieňuje. Európska komisia v roku 1984 zriadila Národné informačné strediská pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC). Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách EHP a poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní období štúdia. Europass je zase dokladom o vašich profesionálnych zručnostiach. Patrí medzi ne napríklad aj jazyková zdatnosť. Národné strediská Europass boli zriadené v každej krajine EÚ a EHP.

Viac..  Ceny REGIOSTARS za prelomové projekty financované EÚ za rok 2023 sú udelené

Slovenské Úrady práce

Na Slovensku je 46 Úradov práce a na každom z nich nájdete zastúpenú sieť EURES poradcom, alebo EURES asistentom. Poradca je vyškolený Európskou komisiou a osobne poskytuje poradenstvo pre klientov, ktorí majú záujem pracovať v krajinách EÚ/EHP. Ako pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk uviedla Vanda Grófová, pracovníčka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR), záujemca o prácu v zahraničí nemusí byť evidovaný na Úrade práce. Sieť EURES je otvorená všetkým, ktorí majú záujem o poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce v krajinách EÚ/EHP.

Zahraniční zamestnávatelia, ktorí majú uverejnené pracovné ponuky na stránke EURES prechádzajú previerkou u partnerov EURES v krajine, kde má zamestnávateľ sídlo. Ponuky prichádzajú priamo od nich. Ako Grófová ďalej uvádza, sieť si vybudovala veľmi dobré vzťahy s niektorými zamestnávateľmi a má s nimi dlhoročnú spoluprácu. Slovenské ÚP pre nich pravidelne organizujú výberové pohovory a burzy práce. Dostupnosť poradcov v porovnaní s ostatnými členskými štátmi je podľa jej skúseností dostačujúca.

Európska komisia je koordinátorom tejto siete

Medzi hlavné ciele siete EURES patrí informovať a poskytovať rady uchádzačom o prácu v Európe, ktorí zvažujú možnosť vycestovať za prácou do iného štátu. Keďže každé pracovné miesto je veľmi cenné, EURES spája dopyt s ponukou a tým uľahčuje pracovnú mobilitu. „Napriek tomu, že v rámci EÚ boli vytvorené podmienky pre voľný pohyb pracovníkov, toto právo využíva len 8,1 milióna ľudí, čo sú 3,3% Európanov,“ ako pre spravodajský portál europske.noviny.sk uviedol hovorca Zastúpenia EK v SR Andrej Králik. K tomu je potrebné pripočítať približne milión prihraničných pracovníkov, ktorí dennodenne dochádzajú za prácou do susedného štátu.

Zaujímate sa o EURES? Ponuky práce v systéme si môžete pozrieť TU.

O tkl

Odporúčame pozrieť

Putin: Rusko nemá s európskou spoločnosťou žiadny konflikt

Ruský prezident Vladimir Putin uviedol v piatok v príhovore na kultúrnom fóre v Petrohrade, že …

Consent choices