Kartelová dohoda odhalená! Európska komisia pokutuje Phillips, Samsung, Infineon a Renesas

chip
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia zistila, že firmy Infineon, Philips, Samsung a Renesas sa zlúčili do kartelu, aby koordinovali  svoje správanie na trhu inteligentných čipových kariet v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Konali v rozpore s pravidlami EÚ, ktoré zakazujú kartely. Komisia preto vykonala protimonopolné opatrenia a uložila im pokuty v celkovej výške 138 048 000 eur.

Podniky sa dohovorili prostredníctvom siete bilaterálnych kontaktov a navzájom si vymieňali citlivé obchodné informácie o cenách, zákazníkoch, zmluvách, výrobných kapacitách a budúcom riadení trhu. Touto tajnou dohodou porušili články Zmluvy o fungovaní Európskej únie aj Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktoré zakazujú kartely a obmedzujúce obchodné praktiky.

Podpredseda Komisie zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže Joaquín Almunia: „V tomto digitálnom veku používa inteligentné čipy takmer každý, či už vo svojich mobilných telefónoch, bankových kartách alebo pasoch. Je rozhodujúce, aby spoločnosti vyrábajúce tieto karty sústredili svoje úsilie na to, ako prekonať svojich konkurentov inováciami a poskytovaním tých najlepších produktov za atraktívne ceny. Ak sa namiesto toho rozhodnú konať na základe dohody, na úkor zákazníkov a koncových spotrebiteľov, mali by očakávať sankcie.“

Pokuty boli stanovené s prihliadnutím na závažnosť porušenia, jeho geografický rozsah  a trvanie účasti každej spoločnosti na porušení. Firma Renesas získala plnú imunitu, pretože bola prvá, ktorá odhalila existenciu kartelu a vyhla sa tak pokute 51 miliónov eur. Pokuta pre Samsung bola znížená o 30%, pretože spolupracoval na vyšetrovaní. Philips sa zbavil svojho biznisu s čipovými kartami, ale naďalej zostáva zodpovedný za to, čo sa stalo v priebehu doby porušovania.

Viac..  Ivan Štefanec: Pýtajme sa našich detí, s kým trávia čas v online priestore a ako sa tam cítia

Firmy dostali dokopy pokutu viac ako 138 miliónov eur (Renesas – 0 eur, Samsung – 35 116 000 eur,  Philips – 20 148 000 eur a Infineon – 82 784 000 eur).

O tib

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: 25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia za kauzu dobytkár

25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia …

Consent choices