Európsky parlament schválil asociačnú dohodu s Moldavskom

eu parlament
Európsky parlament v Štrasburgu. PHOTO: Flickr.

Európsky parlament vyjadril vo štvrtok v Bruseli súhlas s asociačnou dohodou medzi EÚ a Moldavskou republikou, ktorej súčasťou je prehĺbená a komplexná dohoda o zóne voľného obchodu (DCFTA). Asociačná dohoda by mala položiť základ pre posilnenie politickej spolupráce a hospodársku integráciu medzi EÚ a Moldavskom a zabezpečí vzájomný voľný prístup na trh.

Poslanci schválili asociačnú dohodu pomerom hlasov 535 (za): 94 (proti): 44 (zdržalo sa hlasovania).

V samostatnom uznesení, ktoré Parlament schválil pomerom hlasov 529 (za): 96 (proti): 46 (zdržalo sa hlasovania) poslanci zdôraznili, že podpis asociačnej dohody, ku ktorému došlo 27. júna, ako aj jej ratifikácia, „nepredstavujú konečný cieľ vo vzťahoch medzi EÚ a Moldavskou republikou.“

“Ratifikácia asociačnej dohody medzi EÚ a Moldavskom je jasným potvrdením úspechu politického a ekonomického reformného procesu v Moldavsku, ktorý potvrdzuje európsku perspektívu krajiny a svedčí o jej odhodlaní vstúpiť napokon do EÚ,“ uviedol spravodajca uznesenia, poslanec Petras Auštrevičius (ALDE, LT). “Je načase zagratulovať moldavským občanom k tomuto historickému úspechu, a to najmä v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami 30. novembra, ktoré budú pre krajinu kľúčové,“ dodal.

Poslanci v uznesení zdôraznili potrebu plnej implementácie asociačnej dohody. Zároveň však vyzvali na komplexnú informačnú kampaň pre verejnosť, ktorá by občanov oboznamovala s výhodami plynúcimi z uplatňovania dohody.

Podnestersko

Asociačná dohoda sa vzťahuje na „celé medzinárodne uznané územie Moldavskej republiky“ a jej účinky sa musia vzťahovať aj na Podnestersko, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Moldavska, zdôraznili poslanci. Parlament zároveň požaduje, aby EÚ zohrávala väčšiu úlohu v snahe o efektívne vyriešenie podnesterskej otázky medzi Kišiňovom a Tiraspolom.

Ruský faktor

Poslanci v uznesení zdôraznili, že úloha, ktorú zohráva Rusko v pokračujúcej kríze na Ukrajine, zmenila geopolitické usporiadanie a ovplyvnila aj vzťahy medzi EÚ a Moldavskom. Parlament v tejto súvislosti vyzval Ruskú federáciu, aby v plnej miere rešpektovala územnú celistvosť Moldavskej republiky a jej európsku voľbu. Poslanci zároveň odsúdili využívanie obchodu zo strany Ruska ako nástroja na destabilizáciu regiónu a podporili iniciatívy na zmiernenie následkov ruského embarga na dovoz moldavských výrobkov.

Viac..  Americký Chevron rokuje o dlhodobých dodávkach LNG pre Európu

Reakcie slovenských europoslancov

„Asociačná dohoda je dôležitým krokom vo vzťahu EÚ a Moldavska. Je v našom záujme, aby sme otvárali nové trhy a povzbudzovali  krajiny v našom susedstve k lepšej ekonomickej, ale tiež politickej spolupráci. Asociačné dohody sú práve tým nástrojom, ktorým podporujeme dôležité transformačné procesy v týchto krajinách,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

„Moldavsko je ďalšou z krajín, ktorej musíme otvoriť dvere, ak splní všetky podmienky a jej obyvatelia si budú želať účasť na jedinečnom európskom projekte. Podporujem proeurópske úsilie moldavskej vlády a jej úsilie odolať ruskému nátlaku. Moldavsko si takúto šancu zaslúži a verím, že bude úspešné,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Asociačná dohoda bude plne právne účinná až po jej ratifikácii národnými parlamentmi všetkých 28 členských štátov EÚ. Časť asociačnej dohody, vrátane prehĺbenej a komplexnej dohody o zóne voľného obchodu (DCFTA), sa však predbežne vykonáva už od 1. septembra 2014. Moldavsko ratifikovalo asociačnú dohodu 2. júla 2014.

V súvislosti s parlamentnými voľbami v Moldavsku, ktoré sa uskutočnia 30. novembra, vyšle Parlament sedemčlennú delegáciu pozorovateľov, ktorú povedie poslanec Igor Šoltes (Zelení/EFA, SI).

O ram

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Taiwan je strategickým spojencom západného sveta

V Bratislave sa uskutočnila GLOBSEC konferencia s názvom „Stredná a východná Európa a Taiwan v …

Consent choices