Elena Valenciano
Španielska sociálna demokratka Elena Valenciano je predsedníčkou podvýboru pre ľudské práva. PHOTO: © European Union 2014

Elena Valenciano o ľudských právach: Európa by nemala poučovať, ale ísť príkladom

Elena Valenciano
Španielska sociálna demokratka Elena Valenciano je predsedníčkou podvýboru pre ľudské práva. PHOTO: © European Union 2014

V roku 1948 prijalo OSN Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Táto Deklarácia je prvým dokumentom, ktorý zakotvuje práva prináležiace všetkým ľudským bytostiam. Jej prijatie si už tradične pripomíname 10. decembra, ktorý bol vyhlásený za Deň ľudských práv. Pri tejto príležitosti poslankyňa Elena Valenciano vysvetľuje čo všetko robia poslanci na podporu ľudských práv po celom svete a čo v tej oblasti plánujú podniknúť na budúci rok.

Čo je hlavným poslaním podvýboru pre ľudské práva?

Jeho hlavným poslaním je obrana ľudských práv mimo Únie. Ich dodržiavanie či nedodržiavanie sledujeme po celom svete, zvlášť v krajinách, kde sa stále existuje mučenie, trest smrti, nedostatok politickej slobody či iné prehrešky ohrozujúce ľudskú dôstojnosť. Zvykneme úzko spolupracovať s organizáciami občianskej spoločnosti a vládami. Bojujeme za prepúšťanie politických väzňov, usporadúvame kampane proti verbovaniu detí ako vojakov a proti trestu smrti. Takisto pomáhame obhajovať slobodu tlače.

Budúci rok bol vyhlásený za Európsky rok rozvoja. S rozvojom úzko súvisí i problematika ľudských práv. Ako plánuje váš podvýbor prepojiť tieto dve oblasti s politikami Únie?

Demokracia a sloboda musia prísť spoločne s rozvojom. Je potrebné, aby sme začali efektívnejšie kontrolovať pôsobenie európskych nadnárodných korporácií v krajinách tretieho sveta. Niektoré veľké európske spoločnosti, ktoré pôsobia v chudobných krajinách, udržujú miestnych pracovníkov v otrockých alebo polootrockých podmienkach. Za takýchto otrokov možno považovať napríklad ženy alebo deti pracujúce v nespravodlivých a nezdravých podmienkach. EÚ musí ísť príkladom, európske spoločnosti nesmú podnikať týmto spôsobom.

Viac..  Europoslanec Eugen Jurzyca: Banky čaká zmena, budú zavádzať okamžité platby

10. decembra si pripomíname Svetový deň ľudských práv. Parlament tento rok udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia doktorovi Mukwegemu, čím upriamil pozornosť verejnosti na znásilňovanie využívané ako vojnová zbraň. Ktoré ďalšie problémy patria podľa vás k tým najnaliehavejším?

Je potrebné urobiť toho ešte veľmi veľa a preto je ťažké povedať, kde by sme mali začať. Podľa mňa všetko súvisí s dôstojnosťou a dôstojnosť začína s právom na život a právom na telesnú integritu. Bez toho tu nič nie je. Stále existujú milióny ľudí, pre ktorých je Všeobecná deklarácia ľudských práv len utópiou. To, čo je pre nás samozrejmosťou, nie je samozrejmosťou pre milióny ľudí. Medzi týmito ľuďmi sú podľa mňa tou najzraniteľnejšou skupinou ženy a dievčatá.

O red

Odporúčame pozrieť

EÚ poukazuje na postupný úpadok základných slobôd v Hongkongu

Situácia v oblasti demokratických princípov a ľudských práv v Hongkongu sa zhoršovala aj v roku …

Consent choices