Bratislava ako vlajkové mesto kvalitných stáží v roku 2018?

11082503_447969465369068_6491530851173571960_nV súčasnosti už vieme, že duálne štúdium, ktoré prezentuje Nemecko a škandinávske krajiny ako kľúč k zvýšeniu zamestnanosti mladých, môže pomôcť mládeži, ktorá je neúmerne postihnutá nezamestnanosťou a čelí štrukturálnym problémom pri hľadaní kvalitného a stabilného zamestnania so slušným príjmom. Avšak je dôležité poznamenať, že duálne štúdium bolo zavedené už aj na Slovensku a to ešte počas komunistického režimu.

Nechcem v tomto blogu písať primárne o duálnom štúdiu, ale skôr o stážach, ktoré boli jeho súčasťou do roku 1989. Tak ako každá oblasť, aj oblasť vzdelávania sa v súlade s vývojom v spoločnosti prirodzene vyvíja. Stáž je prechodná fáza pre mladých ľudí od formálneho vzdelávania do obdobia presadenia sa trhu práce. A tu nastáva problém, nakoľko väčšina stáži je neplatených. Každý rok 4,5 milióna mladých Európanov ide na stáž, z čoho 59% sú neplatené stáže, 40 % je bez pracovného kontraktu a 30 % bez študijného plánu.

Mladí ľudia potrebujú v súčasnosti kvalitné štúdium, ale aj kvalitný a dôstojný prechod z akademickej pôdy na trh práce.

Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť kvalitné a kompatibilné stáže, ktoré budú pomáhať nabrať praktické skúsenosti a pridať praktické zručnosti ku kvalifikáciám, ktoré boli už skôr získané buď formálnym alebo neformálnym vzdelávaním.

Preto sme sa rozhodli hlbšie sa pozrieť na túto problematiku a práve v roku 2018, za predpokladu, že sa Bratislava stane Európskym hlavným mestom mládeže, naším cieľom bude vytvoriť štruktúru kvalitných stáží  v meste Bratislava, v rámci súkromného aj verejného sektora. Aby sa jednotlivé spoločnosti a inštitúcie viac otvorili, nielen pre slovenskú mládež, ale aj mládež z celej Európy a aby predmetné stáže spĺňali štandardy kvalitných stáží a akceptovali tak koherentný kódex kvalitných stáži, zabezpečí možnosť stať sa vlajkovým mestom v roku 2018.

Musíme dosiahnuť právny rámec uznávania kvalifikácií po ukončení stáží, monitorovanie a štatistiku stáží a dosiahnuť transparentné partnerstvá medzi spoločnosťami, inštitúciami a univerzitami.

Náš cieľ bude jasný, a to aby v Bratislave v roku 2018 boli kvalitné a dôstojné stáže. Pri počte 500 000 obyvateľov v Bratislave, z toho viac ako 2/3 produktívne pracujúcich v korporáciách alebo verejnom sektore, chceme dosiahnuť každoročný nárast kvalitných stáži o 1500. Pod podmienkou dosiahnutia 80% s pracovným kontraktom, 70% so študijným plánom a 60% platených stáži pre mladých ľudí zo Slovenska, ale aj z celej Európy.

Miroslav Hajnoš

Predseda Výkonnej rady kandidatúry Hl. mesta Bratislava za Európske hlavné mesto mládeže v roku 2018

 

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Europoslanec Eugen Jurzyca: Banky čaká zmena, budú zavádzať okamžité platby

Zabudli ste poslať faktúru? Vaša banka sa bude musieť prispôsobiť novému systému okamžitých platieb, vďaka …

Consent choices