Cap záhradníkom: Ovládnu znečisťovatelia vlastnú reguláciu?

uholne elektrarne
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska únia zhruba každých 10 rokov definuje nové pravidlá, ktoré majú obmedziť znečistenie z uhoľných elektrární. Proces prípravy štandardov, ktoré sa prednedávnom začali, ovládol uhoľný priemysel. Vyplýva to zo zistení organizácie Greenpeace.

Ak by Európska únia prijala štandardy, ktoré doteraz navrhli členovia delegácií, jej obyvateľov nečakajú dobré správy. Hrozí totiž, že by mohli existujúce uhoľné elektrárne emitovať niekoľkokrát viac emisií ako keby sa prijali najlepšie dostupné „čisté“ technológie. Normy únie by tak boli výrazne slabšie než v iných častiach sveta, a to vrátane Číny. „Štyria zo šiestich členov našej delegácie sú zamestnanci prevádzkovateľov elektrární z CM European Power Slovakia, Slovenských elektrární a Slovenských energetických strojární. Je neprijateľné, aby väčšinu našej delegácie ovládol priemysel, ktorého sa limity znečistenia priamo dotýkajú,“ uviedol Pavol Široký, koordinátor klimatickej a energetickej kampane Greenpeace Slovensko.

Tento problém sa týka aj ďalších európskych delegácií. Z 352 členov je 183 ľudí zo znečisťujúceho priemyslu. Iba 8 ľudí je z mimovládneho sektora, 25 z Európskej komisie a 10 z nečlenských krajín únie. Podľa Greenpeace tento konflikt záujmov viedol k prvému návrhu neprijateľných štandardov. Navrhnuté normy by existujúcim uhoľným elektrárňam umožnili emitovať o 30 % viac SO2 a 80 % viac NOx ako podobné čínske štandardy a viac, ako je priemer všetkých prevádzkovaných elektrární v Japonsku. V EÚ by sa tiež mohli stavať nové uhoľné elektrárne, ktoré by mohli produkovať 5x viac SO2, 2,5x viac NOx, 2x viac tuhých látok a 5x viac ortuti ako dnes vypúšťajú najlepšie prevádzkované elektrárne vo svete.

Viac..  R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

„Greenpeace Slovensko vyzýva ministerstvo životného prostredia, aby preskúmalo zloženie národnej delegácie. Zároveň žiadame, aby účasť Slovenska v sevillskom procese zabezpečila štandardy na základe najlepšie dostupných technológií. Ministerstvo musí zabezpečiť zníženie znečistenia ovzdušia z elektrární spaľujúcich hnedé uhlie. Nie hájiť záujmy znečisťovateľov,“ dodal Pavol Široký.

Pre znečistenie z uhlia zomrie u nás predčasne asi 552 ľudí ročne. V celej Európe je to okolo 22 000 ľudí ročne. Uhoľné elektrárne v EÚ sú jedným z najväčších priemyselných zdrojov emisií oxidov dusíka, arzénu, olova a kadmia.

Správa je publikovaná v originálnom znení tlačového oddelenia Greenpeace, bez redakčnej úpravy.

O ram

Odporúčame pozrieť

wiezik

Michal Wiezik: Voda v studniach v okolí znečistenej Slanej je nepitná, potvrdili to rozbory

Členovia strany Progresívne Slovensko (PS) upozorňujú na výsledky rozborov, podľa ktorých je voda v studniach …

Consent choices