Európska komisia namieta, že Google zneužíva svoje dominantné postavenie na trhu!

google
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Komisia na základe antitrustových predpisov EÚ pokračuje v prebiehajúcom formálnom vyšetrovaní ďalších aspektov správania spoločnosti Google v EHP, vrátane zvýhodňovania iných špecializovaných vyhľadávacích služieb vo všeobecných výsledkoch vyhľadávania zo strany spoločnosti Google, pričom vyjadruje obavy, pokiaľ ide o kopírovanie obsahu webových stránok konkurenčných spoločností (známeho ako „scraping“), exkluzivitu reklamy a neprípustné obmedzenia týkajúce sa zadávateľov reklamy.

Európska komisia poslala spoločnosti Google oznámenie námietok, v ktorom uvádza, že spoločnosť zneužíva svoje dominantné postavenie na trhoch so všeobecnými službami vyhľadávania na internete v Európskom hospodárskom priestore (EHP), keďže pri porovnávaní cien na svojich stránkach so všeobecnými výsledkami vyhľadávania systematicky zvýhodňuje vlastný výrobok. Z predbežného stanoviska Komisie vyplýva, že takéto správanie predstavuje porušovanie antitrustových predpisov EÚ, pretože potláča hospodársku súťaž a poškodzuje spotrebiteľov. Poslaním oznámenia námietok nie je nijako dotknutý výsledok vyšetrovania.

Komisia takisto formálne otvára samostatné antitrustové vyšetrovanie správania spoločnosti Google, pokiaľ ide o mobilný operačný systém Android. Vyšetrovanie sa zameria na to, či spoločnosť Google uzavrela dohody obmedzujúce hospodársku súťaž alebo či zneužíva možné dominantné postavenie v oblasti operačných systémov, aplikácií a služieb inteligentných mobilných zariadení.

Komisárka EÚ zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová k tomu povedala: Cieľom Komisie je uplatňovať antitrustové predpisy EÚ na zabezpečenie toho, aby spoločnosti pôsobiace kdekoľvek v Európe umelo neodopierali spotrebiteľom v Európe najširšiu možnosť výberu a aby nepotláčali inovácie“.

„Obávam sa, že spoločnosť Google poskytuje nespravodlivú výhodu svojej vlastnej službe porovnávania cien, čo je v rozpore s antitrustovými predpismi EÚ. Spoločnosť Google má teraz príležitosť presvedčiť Komisiu o tom, že sa mýli. Ak sa však pri vyšetrovaní potvrdia naše obavy, spoločnosť Google bude musieť čeliť právnym dôsledkom a zmeniť spôsob svojho podnikania v Európe.“

„Otváram aj formálne antitrustové vyšetrovanie správania spoločnosti Google týkajúce sa mobilných operačných systémov, aplikácií a služieb. Smartfóny, tablety a podobné zariadenia zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu v každodennom živote mnohých ľudí a ja chcem zabezpečiť, aby trhy v tejto oblasti mohli prosperovať bez protisúťažných obmedzení zo strany akejkoľvek spoločnosti.“

Porovnávanie cien

Porovnávanie cien výrobkov umožňuje spotrebiteľom pri elektronickom nakupovaní vyhľadávať výrobky na webových stránkach a porovnávať ceny jednotlivých predajcov. Z predbežného záveru vyšetrovania Komisie, ktoré sa začalo v novembri 2010 vyplýva, že spoločnosť Google pri porovnávaní cien systematicky zvýhodňuje svoj výrobok (v súčasnosti pod názvom „Google Shopping“) na svojich stránkach so všeobecnými výsledkami vyhľadávania, napríklad tým, že ho na obrazovke zobrazuje prednostne. Takto môže umelo znížiť návštevnosť konkurenčných služieb porovnávania cien a obmedzovať ich schopnosť súťažiť na trhu. Komisia sa obáva, že používatelia nemusia v odpovedi na svoju žiadosť vidieť najrelevantnejšie výsledky, čo je na úkor spotrebiteľov a potláča inovácie. Z predbežného stanoviska Komisie vyplýva, že s cieľom korigovať takéto správanie by spoločnosť Google mala k svojej službe porovnávania cien pristupovať rovnakým spôsobom ako k podobným službám svojich konkurentov. Spoločnosť Google má teraz do desiatich týždňov príležitosť reagovať na tvrdenia Komisie a potom požiadať o formálne vypočutie. Komisia považuje predchádzajúce návrhy záväzkov od spoločnosti Google vo všeobecnosti za nedostatočné na rozptýlenie jej obáv týkajúcich sa hospodárskej súťaže.

Viac..  Komisia navrhuje reformu hodnotenia chemických látok, zvyšuje bezpečnosť

Android

Od roku 2005 sa spoločnosť Google venuje rozvoju mobilného operačného systému Android. Android je systém s otvoreným zdrojovým kódom, čo znamená, že ho môže ktokoľvek voľne používať a rozvíjať. Väčšina výrobcov smartfónov a tabletov používa operačný systém Android v kombinácii s celou škálou vlastných aplikácií a služieb spoločnosti Google. Títo výrobcovia uzatvárajú so spoločnosťou Google dohody, aby získali právo inštalovať do svojich zariadení Android aplikácie spoločnosti Google. Hĺbkové vyšetrovanie Komisie sa sústredí na to, či spoločnosť Google porušuje antitrustové predpisy obmedzovaním rozvoja konkurenčných mobilných operačných systémov, aplikácií a služieb, ako aj ich prístupu na trh na úkor spotrebiteľov a spoločností, ktoré vyvíjajú inovačné služby a výrobky.

O ram

Odporúčame pozrieť

google

Google sa zaviazal dodržiavať pravidlá EÚ

Spoločnosť Google sa zaviazala vykonať vo viacerých svojich produktoch a službách zmeny, aby zladila svoje …

Consent choices