Ivan Štefanec
Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (EĽS) sa v piatok stretol s ministrom školstva SR Jurajom Draxlerom vo veci posilnenia výučby tém týkajúcich sa Európskej únie na stredných školách. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia pedagógov združených v platforme Učitelia pre Európu. PHOTO: Redakcia/IŠ.

Europoslanec Štefanec: Prekážkou lepšieho vzdelávania o EÚ je často byrokracia

Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (EĽS) sa v piatok stretol s ministrom školstva SR Jurajom Draxlerom vo veci posilnenia výučby tém týkajúcich sa Európskej únie na stredných školách. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia pedagógov združených v platforme Učitelia pre Európu.

„Slovensko vykázalo v posledných eurovoľbách alarmujúco nízky záujem študentov. Oproti priemeru EÚ, ktorý bol takmer 40 percent sa ich zúčastnili len tri percentá. Spolu s pedagógmi si myslím, že intenzívnejšia výučba európskych tém na všetkých druhoch škôl spolu s výchovou k občianstvu by pomohla tento nepriaznivý jav zmeniť. Inicioval som stretnutie s ministrom, aby sme sa spoločne poradili a hľadali riešenia. V tomto smere by sme si mohli vziať príklad z krajín ako Nemecko, Rakúsko, ale aj Česká republika,“ uvádza Štefanec.

Pedagógovia z platformy Učitelia pre Európu predniesli ministrovi školstva rad problémov s ktorými sa pri výučbe stretávajú. Najvýznamnejším z nich je nedostatočná hodinová dotácia a absencia jednotnej metodiky.

„V rámci našich aktivít komunikujeme s učiteľmi zo Srbska, či Ukrajiny a povzbudzujeme ich, aby o Európskej únii a ich hodnotách na svojich školách hovorili. Môže sa stať, že tieto štáty budú mať čoskoro v tomto smere kvalitnejší systém výučby ako Slovensko,“ uviedol zakladajúci člen platformy Mgr. Roman Balko z Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine.

Viac..  Ivan Štefanec: Kyberšikana má byť trestným činom v celej Európskej únii

 „Vnímam tento problém a plánujem sa ním intenzívne zaoberať. Revízia štátneho vzdelávacieho systému tak, aby sa posilnila výučba európskej tématiky na všetkých druhoch stredných škôl je však dlhodobou záležitosťou. Môžem však prisľúbiť plnú súčinnosť Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri aktivitách, ktoré u študentov posilnia povedomie o Európskej únii,“ uviedol minister školstva.

„Som rád, že sme sa na viacerých veciach s pánom ministrom zhodli a on prejavuje o tému záujem. Veľmi pozitívnym signálom je, že sami učitelia sa chopili iniciatívy a odvádzajú kus dobrej roboty často na úkor svojho voľného času. Je na nás politikoch, aby sme ich všestranne podporovali,“ hodnotí stretnutie slovenský europoslanec.

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Afrika ide vpred rýchlym tempom a my chceme byť pri tom

V africkej Angole prebehlo prvé stretnutie EÚ-Afrika na parlamentnej úrovni. Medzi zástupcami Európskej únie nechýbal …

Consent choices