Giovanni Kessler. PHOTO: © European Union 2015

Toto je Úrad boja proti podvodom OLAF. Do rozpočtu vracia pofidérne eurofondy

V roku 1999 vznikol európsky orgán, ktorý má za úlohu získať späť financie zmiznuté z európskeho rozpočtu. OLAF je európsky úrad boja proti podvodom. Je súčasťou Európskej komisie, no má nezávislý štatút, aby mohol viesť vyšetrovania úplne nezávisle.

„Sme v podstate vyšetrovací orgán, takže len vyšetrujeme, pokúšame sa zistiť, čo sa stalo a ako k tomu došlo, či išlo o podvod, zločin alebo ani jedno z toho. Následne vydávame odporúčanie, nemôžeme však nikoho trestať,“ vyjadril sa Giovanni Kessler, generálny riaditeľ OLAF-u.

Operatívna nezávislosť OLAF podlieha kontrole výboru, ktorý ustanovili spoločnou dohodou Európsky parlament, Európska rada a Komisia. Výročnú správu o svojej činnosti musí OLAF prezentovať poslancom Parlamentu, v ktorom sa o nej potom diskutuje.

Činnosť orgánu má garantovať aby sa peniaze európskych daňových poplatníkov využívali na ich pôvodný cieľ. Polovicu ľudí, ktorí pracujú pre OLAF tvoria vyšetrovatelia, pričom zamestnaných je asi 400 pracovníkov. Všetci vyšetrovatelia sú dostatočne kvalifikovaní a disponujú vyšetrovateľskými skúsenosťami z domoviny, z colných či trestnoprávnych vyšetrovaní, prípadne boli prokurátormi či právnikmi. Platí to aj pre generálneho riaditeľa Giovanniho Kesslera, ktorý sa ako prokurátor zaoberal korupciou, hospodárskymi a mafiánskymi zločinmi v Taliansku,

Viac..  Vyšetrovanie Komisie a orgánov na ochranu spotrebiteľov: online influenceri zriedka priznávajú komerčný obsah

Ak má OLAF začať vyšetrovanie, musí dostať hoci nepodložené tvrdenie od európskych občanov alebo európskych inštitúcií. V roku 2014 to bolo 1 400 takýchto obvinení, z ktorých 40 % sa týkalo štrukturálnych fondov.  V tom istom roku sa malo cez odporúčania OLAF-u získať späť 900 miliónov eur, čo je ale iba pol percenta celkového ročného rozpočtu EÚ.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O vik

Odporúčame pozrieť

Komisia

Súhrnná správa EK o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov za rok 2023

Európska komisia dnes uverejnila súhrnnú správu o vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) za …

Consent choices