Ska Keller
Ska Keller. PHOTO © European Union 2015 - Source : EP..

Ska Keller o migrácii: Potrebujeme nový kľúč na prerozdeľovanie utečencov

Len do Mníchova prišlo počas minulého víkendu 18 tisíc migrantov. Vonkajšie hranice EÚ denne prekračuje množstvo ľudí a Európa je preto nútená konať. Európsky parlament schválil plán na prerozdelenie 40 tisíc utečencov z Grécka a Talianska do ostatných krajín. O novom relokačnom programe a akčnom pláne Komisie hovorí spravodajkyňa Ska Keller (Zelení/ESA, Nemecko).

Do Európy prichádzajú každodenne stovky migrantov. Myslíte si, že z Grécka a Talianska stačí premiestniť 40 tisíc ľudí?

V správe, o ktorej Parlament hlasoval, sa uvádza, že počet 40 tisíc môže byť len začiatok. Potrebujeme mať permanentný systém núdzového premiestňovania, ktorý by nám umožnil pružne reagovať vždy, keď sa vyskytne núdzová situácia. Zatiaľ sme ho ešte nezaviedli, no Komisia ho už navrhla.

Na problém Dublinského systému sa musíme pozrieť z dlhodobého hľadiska. Podľa Dublinskej dohody musia utečenci požiadať o azyl v prvej krajine, do ktorej vstúpia. A toto jej problém, pretože krajín, ktoré majú vonkajšie hranice, je veľmi málo. Potrebujeme nový kľúč na prerozdeľovanie utečencov, ktorý bude spravodlivý voči členským štátom aj voči nim samotným.

Komisia pracuje na permanentnom programe núdzového premiestňovania. Mohol by jej byť pritom modelom schválený návrh?

Áno, správa, o ktorej sme hlasovali, môže byť modelom pre nový program núdzového premiestňovania. Komisia vzala do úvahy náš návrh, aby pritom prihliadala na záujmy samotných utečencov. Myslím si, že to potrebujeme urobiť práve takto. Je dôležité, aby sme sa sústredili na to, čo vlastne chcú samotní utečenci: kde majú rodinu a aké sú ich jazykové alebo iné schopnosti, aby sme tak vytvorili obojstranne prospešnú situáciu, z ktorej by mali osoh nielen oni ale i celá spoločnosť.

Viac..  Hlasovalo sa o budúcnosti našich potravín. Europoslanec Jozef Mihál je kritický

Ako vidíte návrh migračnej a utečeneckej politiky, ktorý počas plenárneho zasadnutia predstavila Komisia?

S väčšinou Junckerových návrhov súhlasím. Obzvlášť vítam to, že veľmi jasne hovoril o tom, že Európa je povinná týchto utečencov prijať. No niektoré veci ma až tak netešia. Napríklad vytvorenie zoznamu bezpečných krajín pôvodu. Myslím si, že to môže mať závažné dôsledky na právo žiadať o azyl, ktoré, ako sám povedal, je jedno z najdôležitejších základných práv.

V konečnom dôsledku musím povedať, že to bol vynikajúci prejav a dúfam, že členské štáty ho budú už čoskoro nasledovať.

O ram

Odporúčame pozrieť

G. Meloniová: Reforma azylového systému EÚ nie je udržateľným riešením migrácie

Talianska premiérka Giorgia Meloniová nepovažuje navrhovanú reformu azylového systému Európskej únie za udržateľné riešenie neriadenej …

Consent choices