javorčík
Peter Javorčík, stály predstaviteľ SR pri EÚ. PHOTO: Redakcia/PJ.

Peter Javorčík: Pozvánka do zákulisia príprav na predsedníctvo v Rade EÚ

Pozvánka do zákulisia

Komentár stáleho predstaviteľa SR pri EÚ Petra Javorčíka

Niekedy mám pocit, že mesiac strávený v Bruseli má minimálne sto dní, najmä ak riešime zložité témy. Miestami sa mi tak potvrdzujú anekdoty kolegov z predsedníckych tímov iných krajín o tom, ako sú mesiace pred predsedníctvom hektickejšie než samotný výkon na danej stoličke.

Prostredníctvom tejto pozvánky do zákulisia vám chcem priblížiť prípravy na naše predsedníctvo v Rade EÚ z mojej terajšej, „bruselskej“ perspektívy. 

Absolútnou prioritou týchto a nadchádzajúcich týždňov je obsah nášho predsedníctva. Európska komisia nedávno načrtla, na aké témy bude klásť dôraz v roku 2016 – a teda nepriamo aj to, čomu sa viac alebo menej pravdepodobne bude musieť venovať i Slovensko, už z pozície predsedu členských krajín v druhej polovici budúceho roka.

Nastal preto čas pustiť sa do slova a do písmena mravčej práce. Čo mám na mysli.

V každej oblasti detailne mapujeme návrhy Európskej komisie – tak terajšie, ako aj tie očakávané – a zamýšľame sa nad tým, ako ich naše predsedníctvo môže posunúť ďalej. Táto precízna príprava je dôležitá minimálne z dvoch dôvodov: aby sme vedeli profesionálne manažovať jednotlivé rokovania v Rade (medzi členskými štátmi), prípadne medzi Radou a Európskym parlamentom; a aby sme si správne nastavili naše predsednícke priority. 

Je to sčasti, obrazne povedané, ako s poctivou prípravou na štátnice. Pripravujete sa na všetky otázky. Extra energiu vložíte najmä do tých, v ktorých chcete excelovať.        

Nesmiem ale opomenúť ani ďalšiu, v koncovke tú najpodstatnejšiu hybnú silu precíznej prípravy. Je ňou snaha, aby sme všeobecné ambície EÚ ako energetická únia, jednotný digitálny trh či únia kapitálových trhov vedeli pretaviť do konkrétnych výsledkov s pozitívnym, rukolapným dopadom na európsku verejnosť. Vrátane tej našej. 

Viac..  Europoslanec Vladimír Bilčík vysvetľuje svoj odchod od Demokratov

Pre ilustráciu spomeniem úniu kapitálových trhov – projekt, ktorý Európska komisia ohlásila 30. septembra a ktorý nepochybne dostaneme na náš predsednícky stôl. Za komplikovaným názvom stojí snaha búrať bariéry pre cezhraničný tok investícii medzi členskými štátmi únie, pritiahnuť ho do firiem vrátane tých nových, inovatívnych a podporiť ich rozvoj. V Európe totiž závisia najmä od bankových úverov, zatiaľ čo týmto by sa otvoril ďalší kanál financovania. Vidíme v tom aj príležitosť rozhýbať málo rozvinutý kapitálový trh v našom regióne či zlepšovať finančnú gramotnosť spotrebiteľov.

Nechceme pritom, aby predsedníctvo bolo výlučne uzavretým procesom za dverami rokovacích miestností. Naopak. Rozbiehame preto – popri aktivitách pripravovaných doma – aj komunikáciu s možnými partnermi v Bruseli. Napríklad v spolupráci s tunajšími think-tankmi chceme podporiť diskusiu o témach, na ktoré chceme upozorniť a v ktorých sa chceme výraznejšie profilovať. Môže to byť navyše zárodok dlhodobejšej spolupráce.     

Na prípravy zostáva – zvonku ešte, zvnútra už len – deväť mesiacov. Pohľad musí byť preto nekompromisne zafixovaný dopredu. Krátke obzretie do spätného zrkadla však vnímam ako príležitosť zamyslieť sa a súčasne nezabudnúť, že predsedníctvo je aj otvorená pozvánka pre verejnosť.

O red

Odporúčame pozrieť

Maďarská vláda: EP nám chce zobrať predsedníctvo v EÚ, lebo presadzujeme mier

Európsky parlament (EP) chce zabrániť Maďarsku v prevzatí rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ v druhej …

Consent choices