Schválený rozpočet EÚ na budúci rok: Dominovať mu budú migrácia a nezamestnanosť

Európsky parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2016. Plénum tak odobrilo dohodu vyjednávačov EP a Rady zo 14. novembra. Únia bude na budúci rok hospodáriť so 155 miliardami eur viazaných prostriedkov (tzv. záväzky), na úhradu záväzkov splatných v roku 2016 môže použiť 143,9 miliárd eur (tzv. platby). Poslanci dosiahli maximum možného v snahe o navýšenie prostriedkov na riešenie utečeneckej krízy, podporu malých a stredných podnikov, študentov a výskumného programu EÚ Horizont 2020.

Poslanci v nadväznosti na súhlasné stanovisko Rady (ministrov) EÚ z 24. novembra schválili rozpočet Európskej únie na rok 2016 pomerom hlasov 516 (za): 179 (proti): 8 (zdržalo sa hlasovania). Predseda EP Martin Schulz budúcoročný rozpočet Únie následne podpísal.

Utečenci a migrácia

Parlament v priebehu rokovaní o finálnej verzii rozpočtu presadil, aby sa všetky dostupné prostriedky v rámci aktuálneho viacročného finančného rámca (VFR) EÚ vyčlenili na opatrenia súvisiace s prebiehajúcou utečeneckou a migračnou krízou, a to v členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách, ktoré susedia s ohniskami konfliktov, pred ktorými neskorší žiadatelia o azyl utekajú. Za týmto účelom sa EP a Rada dohodli na navýšení sumy, ktorú pôvodne navrhovala Komisia, o 1,6 miliárd eur. Výsledná dohoda tak spĺňa väčšinu parlamentných požiadaviek.

V samostatnom hlasovaní o pozmeňujúcom návrhu k tohtoročnému rozpočtu EÚ poslanci požiadali členské štáty, aby súhlasili s využitím tohtoročných neočakávaných príjmov únijnej kasy v objeme 2,3 miliárd eur, ktoré pochádzajú z pokút za nedodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a vyššieho výberu ciel, na financovanie trastových fondov pre Afriku (riešenie dôvodov migrácie) a Sýriu (pomoc utečencom v krajine a jej najbližšom okolí). Napriek prísľubu lídrov členských štátov vyčleniť potrebné financie totiž oba fondy dodnes zápasia s nedostatkom prostriedkov v objeme presne 2,3 miliárd eur.

Konkurencieschopnosť a pracovné miesta

Snaha Európskeho parlamentu podporiť konkurencieschopnosť EÚ, ktorú poslanci považujú za svoju prioritu, sa prejavila vyčlenením dodatočných prostriedkov pre malé a stredné podniky (14,3 milióna eur), program EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 (184,5 milióna eur) a infraštruktúrny Nástroj na prepájanie Európy (150 miliónov eur), zdroje z rozpočtov ktorých boli v minulosti presmerované do tzv. Junckerovho investičného fondu EFSI. Poslanci tiež presadili zvýšenie rozpočtu študentského výmenného programu Erasmus+, a to o 6,6 milióna eur.

Viac..  Maloobchodný predaj v eurozóne aj v EÚ v októbri medzimesačne vzrástol

Parlamentu sa zároveň podarilo presvedčiť Radu (ministrov) a Komisiu, aby sa zaviazala k pokračovaniu v súčasnosti prehodnocovanej Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) aj v roku 2016. Súčasťou dohody je tiež prísľub udržania neuhradených faktúr EÚ na udržateľnej úrovni.

Plné využitie revízie viacročného rozpočtu EÚ v roku 2016

Viacero poslancov počas utorkovej rozpravy poukázalo na potrebu prehodnotiť priority Únie v oblasti výdavkov, ktoré sú obsiahnuté vo viacročnom finančnom rámci EÚ, a to vzhľadom na okolnosti, ktoré sa do roku 2013, kedy bol VFR schválený, zmenili. Parlament plánuje v tejto súvislosti plne využiť revíziu VFR, ktorá je naplánovaná na rok 2016.

„Migračná kríza ukázala, že na znášanie nákladov podobných udalostí nie sme dobre pripravení. Okamžité uvoľnenie prostriedkov pomôže zmierniť jej aktuálne dopady. Do budúcnosti ale potrebujeme vytvoriť trvalejšie a pružnejšie finančné mechanizmy,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices