Komisia si posvieti na McDonald´s

Európska komisia začala vyšetrovanie daňového zaobchádzania so spoločnosťou McDonald’s. Podľa predbežného názoru je možné, že Luxembursko poskytlo prostredníctvom záväzného daňového stanoviska spoločnosti McDonald’s výhodné daňové zaobchádzanie v rozpore s pravidlami štátnej pomoci EÚ. Komisia obzvlášť posúdi, či sa luxemburské orgány selektívne odchýlili od ustanovení vnútroštátnych daňových právnych predpisov a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Luxemburskom a USA, a poskytli tak spoločnosti McDonald’s výhodu, ktorú nemali k dispozícii iné spoločnosti nachádzajúce sa v porovnateľnej faktickej a právnej situácii.

Na základe dvoch záväzných daňových stanovísk vydaných luxemburskými orgánmi v roku 2009 spoločnosť McDonald’s Europe Franchising odvtedy nezaplatila žiadnu daň z príjmu právnických osôb, a to napriek tomu, že zaznamenala vysoké výnosy (250 mil. EUR v roku 2013). Tieto výnosy pochádzajú z odmien, ktoré platia franchisanti prevádzkujúci reštaurácie v Európe a v Rusku za právo používať ochrannú známku McDonald’s a súvisiace služby. Ústredie spoločnosti v Luxembursku je oficiálne zodpovedné za prijímanie strategických rozhodnutí, no spoločnosť má aj dve organizačné zložky – švajčiarsku, ktorá vykonáva obmedzené aktivity súvisiace s franchisingovými právami, a americkú, ktorá nevykonáva žiadnu skutočnú činnosť. Franchisingové poplatky vyplatené spoločnosti sa vnútorne prevádzajú do americkej organizačnej zložky spoločnosti.
Komisia teraz bude viesť ďalšie vyšetrovanie s cieľom zistiť, či sú opodstatnené jej obavy, že najmä na základe druhého záväzného daňového stanoviska bolo spoločnosti McDonald’s Europe Franchising poskytnuté výhodné daňové zaobchádzanie v rozpore s pravidlami štátnej pomoci EÚ.
Komisia obzvlášť posúdi, či sa luxemburské orgány selektívne odchýlili od ustanovení vnútroštátnych daňových právnych predpisov a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Luxemburskom a USA, a či tak poskytli spoločnosti McDonald’s výhodu, ktorú nemali k dispozícii iné spoločnosti nachádzajúce sa v porovnateľnej faktickej a právnej situácii. Toto vyšetrovanie nespochybňuje všeobecný daňový režim Luxemburska.
Komisia prešetruje prax členských štátov v oblasti záväzných daňových stanovísk od júna 2013. V decembri 2014 rozšírila toto informačné prešetrovanie na všetky členské štáty. V októbri 2015 Komisia rozhodla, že záväzné daňové stanoviská pre spoločnosť Fiat v Luxembursku a pre spoločnosť Starbucks v Holandsku poskytli spoločnostiam neoprávnené selektívne daňové zvýhodnenia v rozpore s pravidlami štátnej pomoci EÚ. Komisia tiež vykonáva hĺbkové vyšetrovanie štátnej pomoci vo veci záväzných daňových stanovísk týkajúcich sa spoločnosti Apple v Írsku, spoločnosti Amazon v Luxemburskubelgického režimu zdaňovania „nadmerného zisku“.
Viac..  Fínsko žiada celoeurópske riešenia, aby sa zastavil tok migrantov z Ruska

O dac

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: 25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia za kauzu dobytkár

25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia …

Consent choices