The British International School v Bratislave ponúka dve štipendiá v plnej výške na prestížny maturitný program

The British International School v Bratislave ponúka dve štipendiá na prestížny maturitný program International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) pre študentov vo veku 16 rokov. 

International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) je dvojročné štúdium ukončené diplomom, ktoré uznávajú univerzity po celom svete. Vyučovanie všetkých predmetov prebieha v angličtine.

Podmienky pre získanie štipendia:

  • Občianstvo SR
  • Výborná znalosť anglického jazyka
  • Dobré študijné výsledky (študijný priemer do 1.3)
  • Uchádzač nesmie byť žiakom na The British International School Bratislava

Na pohovor budú pozvaní iba kandidáti, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky. Pohovory budú prebiehať od 14. do 18. marca 2016. Príjmacie pohovory budú pozostávať z písomného testu z angličtiny, matematiky a osobných pohovorov. 

Vyučovanie všetkých predmetov prebieha v angličtine.

V prípade otázok kontaktujte pani Milinu Bíreš na info@bisb.sk alebo nám zavolajte na telefónne číslo 0918 710 719.

Viac informácií o podmienkach prijatia a o maturitnom programe IB DP nájdete na stránke ibdp.sk.

Záujemcovia o štipendium sa môžu prihlásiť do 26. februára 2016.

O IBDP

International Baccalaureate Diploma Programme  (IBDP) bol založený v roku 1968 a odvtedy je považovaný za jeden z najlepších programov pripravujúcich študentov na štúdium na vysokej škole. IB DP ponúka 2 456 škôl približne v 140 krajinách po celom svete. Študuje ho približne pol milióna študentov vo veku 16 až 19 rokov a tento počet sa každoročne zvyšuje vďaka výbornej reputácii programu. V roku 2015 absolvovalo skúšku viac ako 140 000 študentov.

Všetci absolventi nášho IB programu boli kvalitne pripravení na ďalšie štúdium na najlepších univerzitách sveta.

O ŠKOLE

The British International School v Bratislave bola založená v roku 1997 a je jednou z najdlhšie fungujúcich medzinárodných škôl na Slovensku. Poskytuje kvalitné vzdelávanie pre deti od 2 do 18 rokov. Šestnásťoroční študenti absolvujú tzv. IGCSE skúšky, ktoré ich privedú k medzinárodnému maturitnému IB Diploma programu. IB Diploma študentom otvára cestu na špičkové univerzity na celom svete. Naši bývalí žiaci absolvovali univerzity napríklad v Oxforde či v Cambridge. Vyučovacím jazykom na našej škole je angličtina, ale podporujeme aj výučbu materinského jazyka, či už je to slovenčina, nemčina, francúzština, ruština, kórejčina či čínština. The British International School Bratislava je šúčasťou Nord Anglia Education Group, ktorá po celom svete spravuje 42 prémiových škôl s vyše 32 000 študentami v 15 krajinách sveta na 4 kontinentoch.

Viac informácií o škole nájdete na www.bis.sk.

O red

Odporúčame pozrieť

ECB: Mnohé banky v eurozóne majú vážne nedostatky pri riadení klimatických rizík

Európska centrálna banka (ECB) sa zameriava na viaceré finančné inštitúcie v eurozóne, ktoré vykazujú nedostatky …

Consent choices