Budovy delegácií EÚ: „nie vždy najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou“

Kancelárske budovy a rezidencie, v ktorých sú ubytovaní diplomati EÚ po celom svete nie vždy predstavujú najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou. Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa nedostatky vyskytujú v spôsobe ich výberu a riadenia.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) koordinuje zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Zabezpečuje kancelárske priestory pre zamestnancov EÚ a rezidencie pre vedúcich delegácií v približne 140 delegáciách po celom svete. Výdavky ESVČ na budovy dosiahli v roku 2014 výšku 165 mil. EUR.

Audítori preskúmali procesy výberu 30 budov delegácií, zaslali dotazník všetkým delegáciám a navštívili štyri z nich (Nepál, Tanzánia, Turecko a USA – Washington DC). Zistili, že budovy vo všeobecnosti spĺňajú potreby delegácií, ale v niektorých prípadoch nepredstavujú najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, pretože ich rozloha prekračuje limity stanovené v politike v oblasti budov, ESVČ vlastní budovy, ktoré už nevyužíva, a niektoré poplatky účtované organizáciám sídliacim v zdieľaných budovách nepokrývajú plnú výšku nákladov.

Účinná správa budov delegácií prispieva k cieľom zahraničnej politiky, obchodu a rozvoja EÚ“, povedal Pietro Russo, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu.Účinná správa však musí predstavovať aj najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou.“

Audítori hovoria, že ESVČ nevyberá vždy správne budovy pre nedostatky vo všetkých významných štádiách výberu: keď niektoré delegácie hľadajú na miestnom trhu, nemajú dostatočné odborné znalosti na určenie vhodných možností a ústredie im neposkytuje dostatočnú podporu; keď delegácie prezentujú ústrediu možnosti, nie vždy vychádzajú z dôslednej technickej a finančnej analýzy; keď ústredie prijme konečné rozhodnutie, je už občas príliš neskoro na podpísanie zmluvy, a jeho rozhodnutie nepredstavuje vždy najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou.

Keď ESVČ vyberie budovy, prostredníctvom pravidelných návštev na mieste posudzuje, či naďalej spĺňajú potreby delegácií, ale nezisťuje všetky nedostatky. Navyše spoľahlivo nezaznamenáva výsledky svojho monitorovania do svojich informačných systémov. Nedostatok spoľahlivých základných informácií bráni účinnému plánovaniu, hovoria audítori.

Viac..  Postavenie umelca: lepšie pracovné podmienky umelcov a kultúrnych pracovníkov

Nákup väčšieho počtu kancelárskych priestorov je dlhodobým cieľom ESVČ a v roku 2015 dohodla podmienky pôžičky vo výške 200 mil. EUR. Audítori však hovoria, že ESVČ chýbajú odborné znalosti v oblasti správy nehnuteľností a zatiaľ nevytvorila účinné systémy na správu budov, ktoré vlastní.

Vzhľadom na tieto zistenia audítori odporúčajú, aby ESVČ:

• zahrnula medzi ciele politiky v oblasti kancelárskych budov environmentálne faktory, prístup pre ľudí so zdravotným postihnutím a flexibilitu;

• zabezpečila, aby boli poplatky hradené inými orgánmi, ktoré sú umiestnené v budovách delegácií, primerané a aby pokrývali plnú výšku nákladov;

• posilnila uplatňovanie postupu výberu budov;

• využívala centrálny zdroj informácií na overovanie trhových sadzieb za kancelárske budovy;

• zdokonalila svoj informačný systém správy nehnuteľností, aby mohla poskytovať spoľahlivejšie a relevantnejšie informácie použiteľné v procese plánovania;

• rozšírila odborné znalosti o správe nehnuteľností na ústredí s cieľom vytvoriť strategickejší prístup;

• stanovila strednodobé priority v oblasti prenájmu, kúpy, predaja, úprav a údržby;

• zaviedla systémy na účinnú správu budov, ktoré vlastní.

O dac

Odporúčame pozrieť

Rada EÚ menovala Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov

Rada Európskej únie v pondelok vymenovala Slovenku Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov (EDA). …

Consent choices