Slovensko bolo v roku 2015 tretím najväčším percentuálnym prijímateľom z rozpočtu EÚ

Európska komisia zverejnila hodnotenie nakladania s rozpočtom Európskej únie za rok 2015.  Zverejnené správy prinášajú ucelený prehľad o príjmoch a výdavkoch rozpočtu EÚ, o tom ako rozpočet podporoval jednotlivé politické priority EÚ, ako aj o tom, či boli prostriedky vynakladané v súlade s pravidlami EÚ.

Zo zverejnených informácií vyplýva, že v roku 2015 vyčerpalo Slovensko z rozpočtu Európskej únie celkovo 3,73 miliardy eur. V tom istom období zároveň prispela krajina do rozpočtu EÚ sumou 607,9 milióna eur a odviedla do neho prostriedky v podobe ciel a obchodných poplatkov vo výške ďalších 88,9 milióna eur. Čistá rozpočtová pozícia Slovenska voči európskemu rozpočtu tak predstavovala až +3,095 miliardy eur, čím sa Slovensko stalo tretím najvyšším percentuálnym čistým prijímateľom z rozpočtu EÚ, hneď po Českej republike a Maďarsku. Prepočítané na obyvateľa, každý Slovák dostal z rozpočtu EÚ v minulom roku 689 eur, prispel do neho čiastkou 128 eur a dosiahol tak čistý profit z nášho členstva v EÚ v sume 570 eur.

 „Európske fondy výrazným spôsobom pomáhajú rozvoju Slovenska. Minulý rok k vyššiemu hospodárskemu rastu a vytváraniu nových pracovných miest  značne prispelo aj intenzívnejšie  využívanie európskych zdrojov vo výške viac ako 3,7 miliardy eur. Verím, že ďalšie európske prostriedky pridelené Slovensku budú efektívne využité a zlepšia život slovenských občanov.” uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Najviac prostriedkov z minuloročného rozpočtu EÚ využilo Slovensko na takzvanú hospodársku, sociálnu a regionálnu kohéziu,  na ktorú bolo určených 3,086 miliardy eur. Ďalších 566,5 milióna eur putovalo do slovenského poľnohospodárstva. Priame platby našim farmárom dosiahli bezmála 440 miliónov a do rozvoja slovenských vidieckych oblastí investovala EÚ 122,5 milióna eur. Rozpočet Európskej únie prispel aj na programy v oblasti bezpečnosti, ako aj na programy Európa pre občanov a Kreatívna Európa.

Viac..  Analýza: Eurozóna stagnuje, inflácia spomaľuje, sadzby ECB by už nemali rásť

Celý prehľad výdavkov a príjmov rozpočtu Európskej únie v roku 2015 nájdete na webovej stránke: http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm

Súvislosti

Európsky dvor audítorov každoročne od roku 2007 potvrdil, že účtovníctvo EÚ je transparentné a spoľahlivé. Približne 80% rozpočtu EÚ je spravovaných priamo členskými štátmi EÚ, nie Európskou komisiou v Bruseli. Komisia vynakladá všetko úsilie na zabránenie, odhalenie a nápravu chýb vo využívaní európskych prostriedkov. Úzko spolupracuje s členskými štátmi s cieľom ďalej zlepšiť presnosť a účinnosť výdavkov. V tejto súvislosti Komisia tiež predložila svoju výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie. Viac si môžete prečítať tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2551_en.htm

Záznam na celú obrazovku 28. 7. 2016 81115.bmp

 

O dac

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices