Ministri poľnohospodárstva určovali cestu budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike

Ministri poľnohospodárstva EÚ sa stretli vo francúzskom Chambord, aby počas neformálneho stretnutia prediskutovali budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Ministri sa zhodli na potrebe zachovania charakteru poľnohospodárskej politiky ako spoločnej politiky. O to viac, že v poslednom období čelia poľnohospodári naprieč Európe vážnym problémom, či už v oblasti vývinu na agrárnych trhoch, alebo v dôsledku prudkých výkyvov počasia. Budúca spoločná poľnohospodárska politika má byť silná, dostatočne ambiciózna a schopná rýchlo reagovať na krízy, čo potvrdzuje aj vývin za posledné obdobie. Ukázalo sa, že kľúčovým je posilnený spoločný prístup. Potrebné je pokračovať aj v jej zjednodušovaní v záujme jej lepšej zrozumiteľnosti a prístupnosti poľnohospodárom. Referendum vo Veľkej Británii ukázalo, že je veľa otvorených otázok, na ktoré bude potrebné nájsť odpovede.

„Netreba zabúdať, že poľnohospodár sa stará aj o naše zdravie a participuje na krajinotvorbe, čím poskytuje aj verejnoprospešné služby,“ uviedla počas diskusie Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. „Je na nás, aby sme sa dohodli, aká bude orientácia spoločnej poľnohospodárskej politiky v budúcnosti. Je však preto potrebné, aby sme vedeli, čo máme spĺňať, aké ciele má poľnohospodárstvo a aké úlohy bude musieť plniť poľnohospodár. Spoločnú poľnohospodársku politiku považujem za veľmi účinný nástroj, ktorý môže byť vzorom pre ostatné odvetvia. “

Cieľom neformálneho stretnutia v dňoch 1. – 2. septembra, ktoré zvolal minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva Francúzskej republiky Stéphane Le Foll, ako povedal: „nebolo rozhodnúť, ale vytýčiť cestu budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike.“ Ako z pozície hostiteľskej krajiny avizoval, najbližšie sa ministri stretnú na tradičnom neformálnom zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (AGRIFISH) 12.-13. septembra 2016 v Bratislave, kde sa budú venovať problematike spravodlivejšieho rozdelenia pridanej hodnoty naprieč potravinovým reťazcom v prospech producentov.

Viac..  Michal Wiezik: Poľnohospodárstvo je až príliš závislé na chemických vstupoch

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

Európska komisia v stredu navrhla Rade EÚ (členské štáty) konkrétne jednorazové predĺženie – do 31. …

Consent choices