O migračnej kríze pred summitom OSN

Migračná kríza v Európe neustáva, dlhodobé riešenia stále chýbajú. Rozvíjajúce sa štáty sveta sa starajú o najväčšiu časť z miliónov migrantov a utečencov, celkovo vyše 85%.

Karen AbuZayd prišla na spoločné rokovanie výborov pre rozvoj a zahraničné veci krátko pred veľkým summitom OSN o pohybe utečencov a migrantov, ktorý bude 19. septembra v New Yorku. „Krajiny prijímajú obrovské počty utečencov už dlhé obdobia, dokonca desaťročia. Krajiny ako Etiópia, Pakistan a Sudán.“

Uviedla, že solidarita medzi krajinami, rozloženie záťaže, dobré integračné a presídľovacie politiky sú kľúčom k lepšiemu riadeniu. „Dôležitá je i zmena postoja, aby spoločnosť nevidela v migrantoch záťaž, ale prospech,“ dodala.

Podľa nej žiaden štát nezvládne sám migračnú vlnu, bez ohľadu na veľkosť či bohatstvo, najmä ak naraz prichádza obrovské množstvo ľudí. Aj najmenší štát môže s niečím pomôcť, napr. pracovnými miestami, školným, keď umožní ľuďom učiť sa jazyk, aby sa mohli integrovať a začleniť, aby neboli problémom.

Viac..  M. Wlachovský: Kandidátske krajiny chceme naďalej podporovať v eurointegračnom procese

Čoraz významnejšie sa to stáva najmä vzhľadom na častejšie a závažnejšie zmeny počasia.

Elena Valenciano, zo skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente uviedla: „Treba postupovať efektívnejšie, najmä pri dialógu s tretími krajinami. Zároveň ale neexistuje riešenie pre problémy, ktoré na svete spôsobujú klimatické zmeny.“

O oma

Odporúčame pozrieť

Komisia poskytne novú pomoc na posilnenie konkurencieschopnosti a odolnosti MSP

Komisia aktuálne predložila sériu iniciatív, ktorými reaguje na potreby európskych malých a stredných podnikov (MSP) v …

Consent choices