Európska konferencia mládeže sa bude venovať aj radikalizácii

V dňoch  3. – 6. 10. 2016 sa v košickom Kulturparku uskutoční Európska konferencia mládeže pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Na konferencii sa 6. októbra 2016 bude diskutovať o dobrovoľníctve ako o nástroji na boj s radikalizáciou a zvýšenie angažovanosti mladých a tiež o záverečných odporúčaniach.

Tematicky konferencia nadväzuje na cyklus štruktúrovaného dialógu s mládežou po celej EÚ vo forme prednášok, online prieskumov, stretnutí, workshopov a podujatí na tému kompetencií potrebných pre úspešný život mladých ľudí v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe s názvom „Pripravení na život, pripravení do spoločnosti“.

Na konferencii sa stretnú mládežnícki delegáti s predstaviteľmi ministerstiev a z predložených konzultácií vytvoria záverečné odporúčania pre členské štáty a Komisiu. Tieto odporúčania budú prediskutované na Rade ministrov pre mládež počas slovenského predsedníctva 21. novembra 2016.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o boji proti zneužívajúcim žalobám proti verejnej účasti

Za Slovensko v rámci jednotlivých panelov vystúpi aj mladá speváčka s multikultúrnymi koreňmi Celeste Buckingham.

Konferencia je vyvrcholením aktivít smerovaných na rozvoj pozitívnej politiky mládeže a podporu kvality života všetkých mladých ľudí prostredníctvom realizácie ich potenciálu, na ktoré sa zameralo tzv. predsedníctve trio (Holandsko, Slovensko a Malta).

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices