Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun a predseda EP Martin Schulz. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schválil parížsku klimatickú dohodu

Európsky parlament v utorok v historickom hlasovaní odsúhlasil ratifikáciu parížskej dohody zo strany EÚ a umožnil tak, aby v priebehu mesiaca vstúpila do platnosti. Ratifikácia prvej globálnej a právne záväznej dohody o zmene klímy, dosiahnutej na 21. zasadnutí konferencie zmluvných strán (COP21) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC), umožní Únii, aby spolu s USA, Čínou, Indiou a ďalšími globálnymi hráčmi participovala na novembrovom stretnutí zmluvných strán dohody (CMA) v Marrákeši.

Parlament vyslovil súhlas s ratifikáciou parížskej dohody Európskou úniou pomerom hlasov 610 (za): 38 (proti): 31 (zdržalo sa hlasovania).

Parížska dohoda nadobudne platnosť v tridsiaty deň po dátume, keď ju ratifikuje najmenej 55 zmluvných strán dohovoru, ktoré celkovo vytvárajú odhadom aspoň 55% globálnych emisií skleníkových plynov. Prvá podmienka bola splnená už skôr. Dnešné hlasovanie EP však umožní naplnenie druhej podmienky a povedie tak k vstupu dohody do platnosti.

„Naše hlasovanie vytvára predpoklady na dosiahnutie nevyhnutných podmienok Vstup parížskej dohody do platnosti menej ako rok po jej podpísaní je obrovským úspechom, vzhľadom na to, že pri Kjótskom protokole to trvalo osem rokov. Dnešné hlasovanie tiež znamená, že EÚ ostáva lídrom v otázkach klímy,‟ uviedol predseda EP Martin Schulz, ktorý po hlasovaní podpísal sprievodnú listinu potvrdzujúcu súhlas Parlamentu s ratifikáciou globálnej klimatickej dohody. Stalo sa tak za prítomnosti generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna, predsedníčky COP21 a francúzskej ministerky životného prostredia Ségolène Royal, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka – zastupujúceho slovenské predsedníctvo v Rade, a predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera.

„Európska únia má dlhú históriu vedenia v oblasti boja proti klimatickým zmenám,‟ uviedol generálny tajomník OSN pred hlasovaním. Pan Ki-mun vyjadril v tejto súvislosti poslancom vďaku a zdôraznil dôležitosť ratifikácie zo strany EÚ. Dodal tiež, že boj proti klimatickým zmenám nie je len jednou z najdôležitejších výziev súčasnosti, ale aj príležitosťou na vybudovanie udržateľnejšej a konkurencieschopnejšej ekonomiky a stabilnejších spoločností.

Dnešné hlasovanie podľa väčšiny predstaviteľov politických skupín EP, ktorí vystúpili v rozprave, okrem iného dokazuje, že spolupráca a spoločné riešenie problémov sú jediným riešením globálnych problémov. Zástupcovia jednotlivých poslaneckých klubov tiež zdôraznili naliehavú potrebu zamerať sa na implementáciu dohody a pokračovať v rokovaniach na globálnej úrovni. „Toto je výsledok obrovského spoločného úsilia,‟ ktoré potvrdzuje, že „dnes to dokážeme,“ uviedol spravodajca uznesenia Giovanni La Via (EPP, IT).

Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Ďalší postup

Súhlas Európskeho parlamentu umožní Rade (ministrov) EÚ prijať formálne rozhodnutie o ratifikácii parížskej dohody tak, aby Únia a sedem jej členských štátov, ktoré už ukončili svoj ratifikačný proces, mohli uložiť svoje ratifikačné listiny v sídle OSN v New Yorku už tento piatok, teda 7. októbra.

Poslanci budú zároveň vo štvrtok hlasovať o uznesení, ktoré zhrnie priority EP pred novembrovým kolom rokovaní v Marrákeši. Tie sa zamerajú na rozdelenie úsilia medzi zmluvné strany s cieľom dosiahnuť ciele stanovené parížskou dohodou.

Súvislosti

Okrem Slovenska patrí medzi sedem členských štátov, ktoré ukončili vnútroštátny proces ratifikácie parížskej dohody, aj Francúzsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Portugalsko a Rakúsko. Tieto krajiny sú zodpovedné za približne 5% celosvetových emisií skleníkových plynov.

Na vstup dohody do platnosti je potrebné, aby ju ratifikovalo a uložilo s tým súvisiace listiny v OSN najmenej 55 zmluvných strán dohovoru, ktoré celkovo tvoria odhadom aspoň 55% globálnych emisií skleníkových plynov. K dnešnému dňu tak učinilo 62 strán, ktoré sú zodpovedné za 51,89% celosvetových emisií. Európska únia vytvára približne 12% globálnych emisií skleníkových plynov.

Parížska dohoda tak v momente, keď ju ratifikuje EÚ, vstúpi do platnosti. Stane sa tak včas pred konferenciou o zmene klímy COP22 v Marrákeši, ktorá prebehne v dňoch 7. – 18. novembra 2016.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices